Chủ nhật , ngày 23/6/2024 16:2:34
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
KẾ HOẠCH THÁNG
Cập nhật : 15:59 25/11/2020         Lượt xem : 2719
Kế hoạch tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2020

 

1.Tuần lễ từ 30/11 đến 05/12/2020:

- Thứ Hai ngày 30/11/2020: GVCN nộp sổ chủ nhiệm cho Khối trưởng chủ nhiệm nhận xét, đánh giá, tổng hợp kết quả gửi BGH (hạn chót KTCN nộp cho BGH lúc 11g00 thứ Sáu ngày 04/12/2020).

- Từ ngày 30/11 – 03/12/2020: GVBM nộp đề kiểm tra HKI cho BGH (bằng file và văn bản, kèm đáp án và ma trận).

- Thứ Năm ngày 03/12/2020 (11g00): Hạn chót GVBM nộp đề kiểm tra HKI cho BGH và TTCM nhận đề về biên soạn lại nộp BGH hạn chót lúc 11g00 ngày 09/12/2020.

- Các lớp ôn tập chuẩn bị kiểm tra các môn không tập trung HKI.

- Các Tổ Chuyên môn gửi báo cáo tổng hợp về hồ sơ, sổ sách của Tổ và của giáo viên cho BGH theo quy định (đánh giá quý 4).

2. Tuần lễ từ 07/12 đến 12/12/2020:

- Thứ hai ngày 07/12/2020:

·        Tiết 1: Học sinh khối 10 và 11 kiểm tra HKI Listening (kiểm tra tại lớp, GVCN coi kiểm tra).

·        Lập sơ đồ phòng kiểm tra HKI, danh sách học sinh theo phòng, số báo danh (cô Đại) gửi PHT (cô K.Thủy).

·        Bộ phận Học vụ gửi BGH hồ sơ xét thi đua giáo viên Quý 4 năm 2020 theo Nghị quyết 03 (cô Đào).

- Các lớp ôn tập chuẩn bị kiểm tra các môn tập trung HKI.

- Từ ngày 07/12 đến 18/12/2020: Kiểm tra HKI trên lớp các môn Tin học, Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Nghề, Tiếng Anh người nước ngoài và các môn không thi tốt nghiệp THPT (cả 3 khối); sửa bài, phúc khảo bài kiểm tra HKI trên lớp, hoàn tất tất cả các cột điểm của HKI công bố cho học sinh.

- Thứ Tư ngày 09/12/2020 (11g00): Hạn chót TTCM nộp đề KTTT HKI có đáp án và ma trận đề cho BGH (gửi file và văn bản, mỗi môn 2 loại đề).

- Từ 09/12 đến 15/12/2020: Các Tổ chuyên môn tiến hành họp xét thi đua Quý 4 theo Nghị quyết 03 (hạn chót gửi hồ sơ cho TKHĐ lúc 11g00 thứ Ba ngày 15/12/2020).

- Từ 10/12 đến 14/12/2020: Tổ trưởng các tổ Toán, Lý, Hóa, Sinh gửi danh sách học sinh khối 12 dự thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố cho bộ phận chuyên môn và đăng ký dự thi trực tuyến.

3. Tuần lễ từ 14/12 đến 19/12/2020:

- Thứ Hai ngày 14/12/2020:

·           Họp Ban tổ chức Trại Xuân truyền thống.

·           Tổ Ngoại ngữ nộp điểm thi listening.

·           BGH công bố danh sách giáo viên coi kiểm tra HKI.

·           Bộ phận Học vụ chuẩn bị hồ sơ KTTT HKI theo quy định, gửi BGH phân công bộ phận Học vụ nhận đề, đếm giấy kiểm tra cho học sinh (cô Đào).

·           11g00: Hạn chót TTCM nộp Sổ họp tổ chuyên môn cho PHT (Cô K.Thủy).

·           Công bố SBD, phòng thi và phát lịch kiểm tra HKI các môn tập trung cho từng học sinh (cô Huệ).

- Tổ quản lý học sinh thống nhất với GVCN xếp loại hạnh kiểm HKI cho học sinh. GVCN thu sổ liên lạc của học sinh.

- Phổ biến kế hoạch học sinh tham gia ngoại khóa Về Nguồn tại Phú Quốc; kế hoạch cho học sinh còn lại tham gia ngoại khóa tại trường các ngày từ 28/12 đến 30/12/2020.

- Tiếp tục kiểm tra HKI trên lớp các môn Tin học, Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Nghề, Tiếng Anh người nước ngoài và các môn không thi tốt nghiệp THPT (cả 3 khối); tiếp tục sửa bài, phúc khảo bài kiểm tra HKI trên lớp, hoàn tất tất cả các cột điểm của HKI công bố cho học sinh. Hạn chót nhập điểm lên cổng thông tin điện tử của Sở lúc 17g00 ngày thứ Bảy 19/12/2020.

- Thứ Sáu ngày 18/12/2020 (8g00): Họp Liên tịch xét thi đua Quý 4 theo Nghị quyết 03.

- Tiến hành Tổng kiểm kê tài sản cuối năm.

4.Tuần lễ từ 21/12 đến 26/12/2020:

Học sinh 3 khối KTTT HKI theo lịch:

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI GIAN

KHỐI

Thứ Hai
21/12/2020

SÁNG

07g00

07g30 - 08g20

Lý/Sử

50 phút

12

08g50 - 10g50

Văn

120 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

Lý/Sử

45 phút

10+11

14g45 - 16g15

Văn

90 phút

Thứ Ba
22/12/2020

SÁNG

07g00

07g30 - 08g20

Hóa/Địa

50 phút

12

08g50 - 10g20

Toán

90 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

Hóa/Địa

45 phút

10+11

14g45 - 16g15

Toán

90 phút

Thứ Tư
23/12/2020

SÁNG

07g00

07g30 - 08g20

Sinh/CD

50 phút

12

08g50 - 09g50

NN

60 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

Sinh/CD

45 phút

10+11

14g45 - 15g30

NN

45 phút

 

- Thứ Tư ngày 23/12/2020:

·        10g00: Khối 12 sinh hoạt dưới sân chuẩn bị đi ngoại khóa.

·                 15g40: Khối 11 và 10 sinh hoạt dưới sân chuẩn bị đi ngoại khóa.

- Các ngày 24/12, 25/12, 26/12/2020: Giáo viên chấm bài KTTT HKI.

- Thứ sáu ngày 25/12/2020 (9g00): Họp chi bộ.

- Thứ Bảy ngày 26/12/2020 (17g00): Hạn chót các môn có KTTT HKI, GVBM hoàn thành việc nhập điểm lên cổng thông tin điện tử của Sở.

5.Tuần lễ từ 28/12/2020 đến 02/01/2021:

- Thứ Hai ngày 28/12/2020 (17g00): Hạn chót giáo viên nộp bài kiểm tra tập trung HKI và phiếu điểm các môn: Văn, Lý/ Sử.

- Thứ Ba ngày 29/12/2020 (17g00): Hạn chót giáo viên nộp bài kiểm tra tập trung HKI và phiếu điểm các môn: Toán, Hóa/Địa.

- Thứ Tư ngày 30/12/2020 (11g00): Hạn chót giáo viên nộp bài kiểm tra tập trung HKI và phiếu điểm các môn: Ngoại ngữ, Sinh/GDCD.

Ghi chú: Các ngày 28, 29, 30/12/2020

·        Tổ quản lý học sinh hoàn thành ráp đầu phách bài KTTT HKI của học sinh.

·        Bộ phận Học vụ hoàn thành nhập điểm bài KTTT HKI của học sinh lên cổng thông tin điện tử của Sở (Cô Đại).

- Từ ngày 28/12 đến 30/12/2020:

·        Toàn trường bắt đầu thực hiện chương trình ngoại khóa về Nguồn.

·        Các học sinh còn lại thực hiện ngoại khóa tại trường:

Ø  Thứ Hai ngày 28/12/2020: Phiên tòa giả định.

Ø  Thứ Ba ngày 29/12/2020: Kỹ năng sống.

Ø  Thứ Tư ngày 30/12/2020: Giáo dục Âm nhạc dân tộc.

- Thứ Năm ngày 31/12/2020: Toàn trường thực hiện thời khóa biểu sửa bài và phúc khảo bài kiểm tra tập trung HKI năm học 2020-2021. 

Ghi chú: Hạn chót phúc khảo lúc 14g00 ngày 31/12/2020.

- Thứ Sáu ngày 01/01/2021: Nghỉ Tết Dương lịch.

- Thứ Bảy ngày 02/01/2021: Hoàn tất báo cáo trực tuyến về Sở đề và đáp án kiểm tra HKI năm học 2020-2020 (cô Huệ).

6. Tuần lễ từ 04/01 đến 09/01/2021: Học sinh 3 khối học bình thường theo thời khóa biểu của HKI.

- Từ 04/01 đến 09/01/2021:

·        Các tổ chuyên môn họp tổ đánh giá thi đua HKI năm học 2020-2021.

·        Đội tuyển thi học sinh giỏi máy tính cầm tay lớp 12 cấp thành phố bắt đầu học tại Thư viện.

- Thứ Hai ngày 04/01/2021:

·        GVBM toàn trường thực hiện kiểm dò bảng điểm bộ môn và bảng điểm tổng hợp, hạn chót phúc khảo lúc 11g00. Giáo viên chủ nhiệm nhận bảng điểm tổng hợp + dự kiến hạnh kiểm học sinh chuẩn bị họp xét duyệt học sinh.

·        Thông báo thời khóa biểu HKII năm học 2020-2021 trên trang web của trường và trang web thoikhoabieu vietschool để xem.

- Thứ Ba ngày 05/01/2021:

·        8g00: Họp xét duyệt học sinh 3 khối. Sau xét duyệt GVCN gửi toàn bộ hồ sơ của lớp có nhập hạnh kiểm học sinh cho Cô Đại và giáo viên bắt đầu vào điểm học bạ, GVCN hoàn tất việc nhận xét trong học bạ và hạn chót 17g00 thứ Bảy ngày 09/01/2021.

Lưu ý: Khối trưởng chủ nhiệm 3 khối lên lịch kiểm tra chéo học bạ trong 2 ngày (11/01 và 12/01/2021).

- Thứ Tư ngày 06/01/2021: Học vụ (Cô Đại)

·        in phiếu điểm, GVCN nhận về phê và dán sổ liên lạc học sinh.

·        thống kê danh sách học sinh có điểm dưới 5 các môn kiểm tra HKI: Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ, Văn, Địa (khối 12), Sinh (khối 12), GDCD (khối 12), Sử (khối 12), báo cáo BGH.

·        gửi bảng điểm tổng hợp HKI cả 3 khối cho BGH.

- Thứ Sáu ngày 08/01/2021 (8g00):

·        GVCN nộp sổ liên lạc cho BGH ký.

·        Đội tuyển thi học sinh giỏi máy tính cầm tay lớp 12 cấp thành phố họp với BGH tại Phòng Truyền thống.

- Thứ Bảy ngày 09/01/2021: Họp CMHS 3 khối.

·        7g30: Họp Ban ĐD CMHS khối 12.

·        8g30: Họp CMHS 3 khối.

- BGH kiểm tra:

·        Bộ phận giáo vụ: Các loại sổ, hồ sơ kiểm tra HKI.

·        Kế toán, thủ quỹ: Sổ sách thu, chi; các chứng từ thu, chi; sổ theo dõi các loại quỹ; tiền tồn quỹ.

·        Tổ chức: Hồ sơ giáo viên tập sự.

·        CSVC: Hồ sơ tài sản nhà trường.

·        Văn thư: Hồ sơ công văn đến, công văn đi.

- Tổng kết thực hành kỹ năng sống.

- Chủ nhật ngày 10/01/2021: Dự thi học sinh giỏi máy tính cầm tay lớp 12 cấp thành phố.

7. Tuần lễ từ 11/01 đến 16/01/2021: Bắt đầu thực hiện TKB HKII năm học 2020-2021.

- Thứ Hai ngày 11/01/2021 (tiết 1): Sơ kết HKI.

- Thứ Sáu ngày 08/01/2021 (13g30): Họp Liên tịch đánh giá thi đua HKI năm học 2020-2021.

Những hoạt động ngoại khóa, tiết học ngoài nhà trường, trải nghiệm sáng tạo của các Tổ chuyên môn trong tháng 12/2020:

1. Tổ Địa: Tổ chức cho học sinh học tập tại Bảo tàng Địa chất.

2. Tổ Sinh: Tổ chức cho học sinh học tập tại Khu Công nghệ cao Củ Chi.

2. Tổ Công dân: Tổ chức cho học sinh ngoại khóa Phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự.

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Hà Hữu Thạch