Thứ ba , ngày 23/7/2024 21:38:59
Chào mừng 95 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024)
KẾ HOẠCH THÁNG
Cập nhật : 12:39 3/7/2020         Lượt xem : 2840
Kế hoạch tháng 6 ,7 năm 2020

KẾ HOẠCH THÁNG 6 VÀ THÁNG 7 NĂM 2020

1.Tuần lễ từ 01/6 đến 06/6/2020:

- Học sinh 3 khối ôn tập và kiểm tra cuối kỳ các môn: Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Tin học, Nghề và các môn không thi THPT Quốc gia.

- Lịch nộp bài kiểm tra giữa HKII khối 12 (phòng giám thị) và phiếu điểm kiểm tra giữa HKII của học sinh cho phòng Giáo vụ (Cô Đại) trước 17g00:

·           Thứ Hai ngày 01/6/2020: Môn Hóa/Địa, Toán.

·           Thứ Ba ngày 02/6/2020: Môn Ngoại ngữ, Sinh/GDCD.

- Thứ Ba ngày 02/6/2020: Đoàn đánh giá ngoài về Trường khảo sát sơ bộ.

- Thứ Tư ngày 03/6/2020 (11g00): Hạn chót GVBM nộp file và văn bản đề kiểm tra cuối HKII cho BGH có kèm ma trận đề và đáp án, đồng thời TTCM nhận đề từ BGH về tổng hợp.

- Bộ phận giáo vụ gửi BGH phòng thi, số báo danh cho học sinh 3 khối kiểm tra cuối HKII (Cô Đại).

2. Tuần lễ từ ngày 08/6 đến 13/6/2020:

- Thứ Hai ngày 08/6/2020:

·        Tiết SHCN: GVCN thu sổ liên lạc của học sinh.

·        Công bố danh sách giáo viên coi kiểm tra cuối HKII.

·        Thông báo lịch kiểm tra cuối HKII, số báo danh và phòng thi cho học sinh 3 khối (Cô Huệ).

·        11g00: Hạn chót TTCM nộp file và văn bản đề kiểm tra cuối HKII 3 khối cho BGH có kèm ma trận đề, đáp án và mỗi môn 2 đề.

·        Bộ phận giáo vụ chuẩn bị hồ sơ, giấy cho học sinh kiểm tra cuối HKII, chuẩn bị in và sao đề.

·        GVCN nộp sổ chủ nhiệm cho khối trưởng chủ nhiệm.

- Học sinh 3 khối tiếp tục kiểm tra cuối kỳ các môn: Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Tin học, Nghề và các môn không thi THPT Quốc gia. Nhập điểm học sinh lên cổng thông tin điện tử (hạn chót 17g00 ngày 12/6/2020).

- Bộ phận Giáo vụ, Thư viện, Thiết bị, Thí nghiệm, Nghề hoàn tất hồ sơ sổ sách chuẩn bị cho việc kiểm tra chéo hồ sơ giữa các trường trong Cụm.

- Thứ Ba ngày 09/6/2020:

·        8g00: Học sinh đi thi HSG cấp thành phố họp với BGH tại phòng Truyền thống.

·        11g00: Hạn chót học sinh khối 12 phúc khảo bài kiểm tra giữa HKII.

·        15g00: Giáo vụ thống kê danh sách học sinh khối 12 có điểm KTTT giữa HKII dưới 5 điểm gửi BGH.

·        TTCM các môn thi THPT Quốc gia lập danh sách học sinh khối 12 học phụ đạo gửi BGH (học sinh có nguy cơ).

- Thứ Tư ngày 10/6/2020: Bộ phận Học vụ

·        lên lịch phụ đạo và xếp lớp phụ đạo cho học sinh khối 12; Bắt đầu in và sao đề (Cô Huệ).

·        gửi BGH phân công nhân viên nhận đề, đếm giấy kiểm tra cho học sinh; hồ sơ xét thi đua giáo viên Quý 2 năm 2020 theo Nghị quyết 03 (cô Đào).

- Thứ Năm ngày 11/6/2020: Thông báo cho học sinh khối 12 lịch phụ đạo (Cô Huệ).

- Thứ Sáu ngày 12/6/2020:

·        Bắt đầu lịch phụ đạo học sinh khối 12.

·        Giám thị thống nhất với GVCN xếp loại hạnh kiểm cho học sinh.

·        GVBM hoàn tất tất cả các cột điểm và nhập đầy đủ lên cổng thông tin điện tử.

- Thứ Sáu (12/6) và thứ Bảy (13/6/2020):  Đoàn đánh giá ngoài về đánh giá Trường chính thức.

3. Tuần lễ từ ngày 15/6 đến 20/6/2020:

- Từ 15/6 đến 17/6/2020: Học sinh 3 khối kiểm tra cuối HKII theo lịch:

 

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI GIAN

KHỐI

Thứ Hai
15/6/2020

SÁNG

07g00

07g30 - 08g20

Lý/Sử

50 phút

12

08g50 - 10g50

Văn

120 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

Lý/Sử

45 phút

10+11

14g45 - 16g15

Văn

90 phút

Thứ Ba
16/6/2020

SÁNG

07g00

07g30 - 08g20

Hóa/Địa

50 phút

12

08g50 - 10g20

Toán

90 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

Hóa/Địa

45 phút

10+11

14g45 - 16g15

Toán

90 phút

Thứ Tư
17/6/2020

SÁNG

07g00

07g30 - 08g20

Sinh/CD

50 phút

12

08g50 - 09g50

NN

60 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

Sinh/CD

45 phút

10+11

14g45 - 15g30

Anh

45 phút

14g45 - 15g45

Nhật

60 phút

 

- Thứ Hai ngày 15/6/2020:

·        Khối trưởng chủ nhiệm nộp cho BGH sổ chủ nhiệm có biên bản thống kê nhận xét, đánh giá theo khối.

·        TTCM nộp cho BGH sổ họp tổ chuyên môn.

- Ngày 18, 19/6/2020: Học sinh ôn tập tại nhà, giáo viên chấm bài kiểm tra cuối HKII.

- Thứ Sáu ngày (19/6/2020): GVBM nộp bài kiểm tra HKII 3 khối (phòng giám thị) và phiếu điểm kiểm tra HKII của học sinh cho phòng Giáo vụ (Cô Đại) trước 17g00. Hoàn tất các cột điểm gửi điểm lên cổng thông tin điện tử.

- Thứ Bảy ngày 20/6/2020): Phòng giám thị thực hiện ráp đầu phách bài kiểm tra HKII của học sinh.

- Từ 15/6 đến 22/6/2020: Các Tổ chuyên môn tiến hành họp xét thi đua Quý 2 năm 2020 theo Nghị quyết 03 (hạn chót gửi hồ sơ cho TKHĐ lúc 11g00 thứ Hai ngày 22/6/2020).

4. Tuần lễ từ 22/6 đến 27/6/2020:

- Thứ Hai ngày 22/6/2020: Thực hiện TKB trả bài kiểm tra HKII cho học sinh 3 khối và hạn chót phúc khảo lúc 15g00 cùng ngày.

- Các ngày 23/6 đến 26/6/2020: Học sinh 3 khối tiếp tục học bình thường theo TKB.

-Thứ Tư ngày 24/6/2020: Từ 8g00 – 9g00: GVBM và GVCN nhận bảng điểm dò với học sinh.

-Thứ Năm ngày 25/6/2020:

·        8g00: Bộ phận Học vụ gửi BGH bảng điểm tổng hợp học sinh 3 khối.

·        14g00: Họp Liên tịch xét thi đua Quý 2 năm 2020 theo Nghị quyết 03.

- Thứ Sáu ngày 26/6/2020:

·      10g00: Họp xét duyệt học sinh 3 khối. Sau xét duyệt GVCN nhập hạnh kiểm học sinh lên cổng thông tin điện tử. Giáo viên bắt đầu ghi học bạ cho học sinh 3 khối.

- Chiều thứ Sáu (26/6) và sáng thứ Bảy (27/6): Tiếp tục thực hiện lịch phụ đạo cho học sinh khối 12.

- Thứ Bảy ngày 27/6/2020: Toàn thể GV, NV học bồi dưỡng KTANQP.

5. Tuần lễ từ 29/6 đến 04/7/2020:

- Học sinh 3 khối tiếp tục học theo TKB 2 buổi/ngày.

- Thứ Hai ngày 29/6/2020:

·        GVCN 3 khối nhận phiếu điểm ghi nhận xét và dán vào Sổ liên lạc; nhận phần thưởng HSTT.

·        Giáo vụ thống kê danh sách học sinh khối 12 có điểm kiểm tra HKII dưới 5 điểm gửi BGH.

·        TTCM các môn thi THPT Quốc gia lập danh sách học sinh khối 12 học phụ đạo gửi BGH lần 2 (học sinh có nguy cơ).

- Thứ Sáu ngày 03/7/2020:

·        GVCN 3 khối gửi sổ liên lạc BGH ký.

·        Bộ phận Học vụ gửi hồ sơ xét thi đua giáo viên HKII năm 2020 (cô Đào).

- Thứ Sáu ngày 03/7/2020:

·        Học sinh được nghỉ học, giáo viên họp tại Hội đồng coi thi nghề phổ thông.

·        Buổi chiều tiếp tục thực hiện lịch phụ đạo cho học sinh khối 12.

- Thứ Bảy ngày 04/7/2020: Thi nghề phổ thông.

6. Tuần lễ từ 06/7 đến 11/7/2020:

- Học sinh 3 khối học theo TKB mới (lần 1).

- Từ ngày 06/7 đến 08/7/2020: Các tổ bộ môn họp xét duyệt thi đua năm học 2019 - 2020. Nộp biên bản cho thư ký Hội đồng hạn chót 17g00 ngày 08/7/2020.

- Thứ Tư ngày 08/7/2020 (11g00): Hạn chót giáo viên ghi học bạ cho học sinh 3 khối. Khối trưởng chủ nhiệm lên lịch kiểm tra chéo học bạ.

- Thứ Năm ngày 09/7/2020: Thực hiện lịch kiểm tra chéo học bạ.

- Thứ Sáu ngày 10/7/2020:

·        Từ 7g00 đến 9g00: Học sinh khối 10 và 11 tổng vệ sinh lớp.

·        Từ 13g30: Họp HĐTĐ (Liên tịch mở rộng) xét thi đua năm học 2019-2020.

·            Từ 13g30 đến 15g00 (90 phút): Khối 12 kiểm tra nhanh tổ hợp môn (Lý/Sử, Hóa/Địa, Sinh/CD).

- Thứ Bảy ngày 11/7/2020:

·        T07g30 đến 08g00: GVCN họp với BGH.

·        Từ 08g00 đến 10g00: GVCN họp  với CMHS.

7. Tuần lễ từ 13/7 đến 18/7/2020: Khối 12 học theo TKB mới (lần 2).

- Thứ Hai ngày 13/7/2020:

·        Tổng kết năm học 2019-2020 tiết 1 và tiết 2 (trên sân).

·        Từ 9g30: Họp Hội đồng sư phạm .

- Thứ Ba ngày 14/7/2020 (từ 15g20 đến 16g20):  Khối 12 kiểm tra nhanh môn Toán.

- Thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 vào các ngày 15, 16, 17/7/2020.

8. Tuần lễ từ 20/7 đến 25/7/2020: Khối 12 học bình thường theo TKB.

- Thứ Hai ngày 20/7/2020 (từ 15g20 đến 16g20):  Khối 12 kiểm tra nhanh môn Văn.

- Thứ Ba ngày 21/7/2020 (từ 15g20 đến 16g20):  Khối 12 kiểm tra nhanh môn Ngoại ngữ.

- Thứ Tư ngày 22/7/2020 (từ 15g20 đến 16g50):  Khối 12 kiểm tra nhanh tổ hợp môn (Lý/Sử, Hóa/Địa, Sinh/CD).

- Thứ Năm ngày 23/7/2020 (từ 13g30 đến 14g30):  Khối 12 kiểm tra nhanh môn Toán.

- Thứ Sáu 24/7 và 25/7/2020: Tiếp tục thực hiện lịch phụ đạo cho học sinh khối 12.

8. Tuần lễ từ 27/7 đến 01/8//2020: Học sinh khối 12 tiếp tục thực hiện chương trình nhà trường.

- Thứ Hai ngày 27/7/2020 (từ 15g20 đến 16g20):  Khối 12 kiểm tra nhanh môn Văn.

- Thứ Ba ngày 28/7/2020 (từ 15g20 đến 16g20):  Khối 12 kiểm tra nhanh môn Ngoại ngữ.

*Trọng tâm công tác tháng 6 và 7/2020:

- GVBM hoàn tất điểm số, nhập điểm lên cổng thông tin điện tử.

- GVCN đánh giá xếp loại hạnh kiểm cho học sinh.

- Các Tổ bộ môn thống nhất kế hoạch, nội dung ôn tập:

·        Cho học sinh khối 12 các môn dự thi THPT Quốc gia theo từng tuần.

·        Ôn tập kiểm tra nhanh.

·        Kiểm tra cuối HKII cho học sinh 3 khối.

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Hà Hữu Thạch