Thứ ba , ngày 23/7/2024 22:42:13
Chào mừng 95 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024)
KẾ HOẠCH THÁNG
Cập nhật : 9:57 7/5/2020         Lượt xem : 2400
Kế hoạch tháng 02 và tháng 03 năm 2020

Dự thảo

1.   Tuần lễ từ 03/02 đến 08/02/2020

- Đón đoàn TTSP về thực tập tại Trường THPT Lê Quý Đôn từ 03/02 đến 12/4/2020 gồm 24 sinh viên thuộc 11 bộ môn.

- BGH dự giờ giáo viên, thăm lớp theo kế hoạch (cô Huệ lên lịch cho BGH dự giờ).

- Các tổ chuyên môn họp tổ thống nhất:

·        Nội dung kiểm tra đầu HKII trên lớp cả 3 khối.

·        Nội dung kiểm tra giữa HKII cho cả 3 khối.

·        Thống nhất nội dung ra đề kiểm tra học kỳ II cho khối 12 đối với các môn học sinh không thi THPT Quốc gia (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD).

·        Kế hoạch luyện thi, ôn tập, kiểm tra nhanh buổi sáng cho khối 12.

·        Rút kinh nghiệm công tác giảng dạy (hoàn tất các tiết học tích cực) bàn biện pháp tiếp theo để hoàn tất nhiệm vụ năm học của tổ.

·        Tiếp tục thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đã đăng ký với BGH.

·        Lên kế hoạch tiến hành kiểm tra hoạt động và chuyên đề giáo viên theo kế hoạch năm học (thông báo trên bản tin của tổ).

 Lưu ý: Khối 12 kiểm tra giữa HKII trên lớp.

- Tổ quản lý học sinh kiểm tra tác phong và nội quy của học sinh sau Tết.

- Bộ phận Giáo vụ, Thư viện, Thiết bị, Thí nghiệm, Nghề chuẩn bị hồ sơ kiểm tra chéo với các trường trong Cụm.

2.   Tuần lễ từ 10/02 đến 15/02/2020

- Tuần thứ hai của đợt TTSP.

- Bắt đầu thực hiện chương trình phụ đạo theo lịch.

- Ngày 10/02/2020: Phát động tháng thi đua “Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3”.

- GVCN cho học sinh thảo luận các tiêu chuẩn thi đua, đăng ký tiết học tốt, chuẩn bị cho các tiết học tích cực.

- Đoàn trường + Chi đoàn GV + Tổ Thể dục lên kế hoạch cho các hoạt động phong trào trong học sinh và giáo viên.

- Chủ tịch công đoàn, TTCM lên lịch dự giờ các tiết học tích cực.

- BCH Công đoàn lên kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

- Tuần lễ kiểm tra đầu HKII trên lớp cả 3 khối.

3.   Tuần lễ từ 17/02 đến 22/02/2020

- Tuần lễ thứ 1 của tháng thi đua.

- Tuần thứ ba của đợt TTSP.

- BGH kiểm tra việc thực hiện Trường học kết nối của Tổ chuyên môn.

- Bộ phận giáo vụ gửi BGH phòng thi, số báo danh cho học sinh kiểm tra giữa HKII (Cô Đại).

- Công bố danh sách giáo viên và sinh viên thực tập Sư phạm coi kiểm tra giữa HKII.

- Bộ phận Giáo vụ, Thư viện, Thiết bị, Thí nghiệm, Nghề hoàn tất hồ sơ sổ sách chuẩn bị cho việc kiểm tra chéo hồ sơ giữa các trường trong Cụm.

- Từ 17/02 đến 20/02/2020:

·        Các tổ chuyên môn lập danh sách học sinh tham dự Kỳ thi HSG cấp thành phố năm 2020 và danh sách học sinh đăng ký trên cổng thông tin điện tử Sở và báo cáo BGH.

·        Tổ Vật lý và tổ Công nghệ lập danh sách học sinh tham dự môn thi STEM – Xe thế năng, trong khuôn khổ kỳ thi Olympic Tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 đăng ký trên cổng thông tin điện tử Sở và báo cáo BGH.

- Kiểm tra việc bồi dưỡng HSG khối 10, 11 chuẩn bị dự Kỳ thi Olympic Tháng 4 lần 6 năm 2020.

- Các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tập trung giữa học kỳ II.

- Thứ Sáu ngày 21/02/2020 (13g30): Khối 12 thực hiện Bài thi đánh giá năng lực (thời gian làm bài 150 phút tại lớp, Giáo sinh TTSP coi thi).

- GVBM nhập điểm kiểm tra đầu HKII trên lớp cả 3 khối lên cổng thông tin điện tử của Sở (hạn chót 17g00 ngày 21/02/2020).

4.   Tuần lễ từ 24/02 đến 29/02/2020

- Tuần lễ thứ 2 của tháng thi đua.

- Tuần thứ tư của đợt TTSP.

- Từ 24/02 đến 11g00 ngày 26/02/2020: GVBM nộp đề kiểm tra giữa HKII cho BGH (nộp file và văn bản có kèm đáp án và ma trận). TTCM nhận đề về tổng hợp và hạn chót gửi cho BGH lúc 08g00 ngày 02/3/2020 (Ghi chú: Mỗi môn 2 đề gửi cho BGH bằng file và văn bản có kèm đáp án và ma trận đề).

- Thứ Năm ngày 27/02/2020 (14g00): Họp chi bộ.

- Từ 28/02 đến 02/3/2020: Các tổ chuyên môn lập danh sách học sinh tham dự Kỳ thi Olmpic tháng 4 thành phố Hồ Chí Minh lần 6 (mở rộng) năm 2020, đăng ký trên cổng thông tin điện tử Sở và báo cáo BGH.

- Thứ Bảy ngày 29/02/2020 (7g30): Tư vấn – Định hướng nghề nghiệp.

5.   Tuần lễ từ 02/3 đến 07/3/2020

- Tuần lễ thứ 3 của tháng thi đua.

- Tuần thứ năm của đợt TTSP.

- Khối 12 ôn tập kiểm tra cuối kỳ các môn: Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Tin học và các môn không thi THPT Quốc gia.

- Từ ngày 03/3 – 09/3/2020: Học sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2019-2020 học tại Thư viện.

- Bộ phận Học vụ chuẩn bị hồ sơ KTTT giữa HKII theo quy định.

- Hạn chót 11g00 ngày 03/3/2020: Bộ phận Học vụ gửi BGH phân công nhân viên nhận đề, đếm giấy kiểm tra cho học sinh (cô Đào). Công bố SBD, phòng thi và phát lịch kiểm tra giữa HKII các môn tập trung cho từng học sinh (cô Huệ).

- In phiếu cho học sinh tham dự Kỳ thi HSG cấp thành phố năm 2020 (C.Huệ).

- Ôn tập kiểm tra các môn không đăng ký thi THPT Quốc gia.

- Bộ phận Học vụ hoàn tất hồ sơ của GV – NV gửi BGH chuẩn bị họp xét thi đua Quý 1 năm 2020 theo Nghị quyết 03 (hạn chót 11g00 ngày thứ Sáu 06/3/2020).

6.   Tuần lễ từ 09/3 đến 14/3/2020:

- Tuần lễ thứ 4 của tháng thi đua (kết thúc đợt thi đua vào ngày 13/3/2020).

- Tuần thứ sáu của đợt TTSP.

- Thứ Hai ngày 09/3/2020 (8g00): Học sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2019-2020 họp với BGH tại phòng Truyền thống của Trường.

- Thứ Ba ngày 10/3/2020: Học sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2019-2020 có mặt tại địa điểm thi lúc 7g00. Dự kiến:

ü  Các môn Lý, Hóa, Sinh, Tin: thi tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

ü  Các môn Văn, Toán: thi tại Trường THPT Trưng Vương.

ü  Các môn Sử, Địa, Ngoại ngữ: thi tại trường THPT Bùi Thị Xuân.

- Khối 11 và 10 kiểm tra tập trung giữa HKII theo lịch:

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI GIAN

KHỐI

Thứ Ba
10/3/2020

SÁNG

07g00

07g30 - 09g00

VĂN

90 phút

10

09g30 - 10g15

LÝ/SỬ

45 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 15g00

VĂN

 90 phút

11

15g30 - 16g15

LÝ/SỬ

45 phút

Thứ Tư
11/3/2020

SÁNG

07g00

07g30 - 08g15

HÓA/ĐỊA

45 phút

10

08g45 - 09g30

TOÁN

45 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

HÓA/ĐỊA

 45 phút

11

14g45 - 15g30

TOÁN

45 phút

Thứ Năm
12/3/2020

SÁNG

07g00

07g30 - 08g15

NGOẠI NGỮ

45 phút

10

08g45 - 09g30

SINH/CD

45 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

NGOẠI NGỮ

 45 phút

11

14g45 - 15g30

SINH/CD

45 phút

 Lưu ý: Khối 12 học bình thường theo TKB và tiếp tục kiểm tra giữa HKII trên lớp.

- Thứ Năm ngày 12/3/2020: In thẻ dự môn thi STEM – Xe thế năng (C.Huệ).

7.   Tuần lễ từ 16/3 đến 21/3/2020

- Tuần thứ bảy của đợt TTSP.

- Từ ngày 16/3 đến 20/3/2020:

·        Khối 12 kiểm tra cuối kỳ các môn: Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Tin học và các môn không thi THPT Quốc gia.

·        Bộ phận quản lý học sinh + Đoàn trường tổng kết tháng thi đua.

·        Bộ phận học vụ, thiết bị-thực hành thí nghiệm và thư viện nộp hồ sơ tự báo cáo cho BGH.

- Lịch nộp bài kiểm tra giữa HKII  (phòng giám thị) và phiếu điểm kiểm tra giữa HKII của học sinh khối 10 và 11 cho phòng Giáo vụ (Cô Đại) trước 17g00:

·        Thứ Tư ngày 18/3/2020: Môn Văn, Lý/Sử.

·        Thứ Năm ngày 19/3/2020: Môn Hóa/Địa, Toán.

·        Thứ Sáu ngày 20/3/2020: Môn Ngoại ngữ, Sinh/GDCD.

- Từ 19/3 đến 23/3/2020: Các Tổ chuyên môn tiến hành họp xét thi đua Quý 1 năm 2020 theo Nghị quyết 03 (hạn chót gửi hồ sơ cho TKHĐ lúc 11g00 thứ Ba ngày 24/3/2020).

8.   Tuần lễ từ 23/3 đến 27/3/2020

- Tuần thứ tám của đợt TTSP.

- Khối 12 tiếp tục kiểm tra cuối kỳ trên lớp các môn Tin học, Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ và các môn không thi THPT Quốc gia. GVBM sửa bài, phúc khảo bài kiểm tra cuối kỳ trên lớp, hoàn tất tất cả các cột điểm của HKII công bố cho học sinh. Hạn chót nhập điểm lên cổng thông tin điện tử của Sở lúc 17g00 ngày thứ Năm 26/3/2020.

- Thứ Hai ngày 23/3/2020 (tiết 1): Đoàn trường tổ chức lễ miting kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM và tổng kết tháng thi đua.

- Các ngày 24/3 và 25/3: Học sinh dự môn thi STEM – Xe thế năng lắp ráp sản phẩm và thử nghiệm.

- Thứ Tư ngày 25/3/2020 (13g30): Họp Liên tịch xét thi đua Quý 1 năm 2020 theo Nghị quyết 03.

- Thứ Năm ngày 26/3/2020:

·        8g00: BGH họp với học sinh đi thi Xe thế năng, môn Robot A, môn Robot B.

·      Trước 17g00: Hạn chót GVBM nhập các cột điểm theo quy định của tổ chuyên môn.

·        11g00: Hạn chót phúc khảo bài KT giữa HKII (khối 10 + 11).

- Thứ Sáu ngày 27/3/2020:

·        14g00: Báo cáo tổng kết Dự án “Phía Đông Tổ quốc ta” của các Tổ chuyên môn: Sử, Địa, Sinh, QP&AN.

·        Học sinh dự môn thi STEM – Xe thế năng thi chính thức .

- Thứ Bảy ngày 28/3/2020 (8g00): Đại hội Chi bộ.

9.   Tuần lễ từ 30/3 đến 04/4/2020

- Tuần thứ chín của đợt TTSP. 

- Thứ Hai ngày 30/3/2020 (tiết 1): GVCN 3 khối nhận phiếu điểm ghi nhận xét, dán sổ liên lạc và nộp lại cho BGH ký hạn chót 11g00 thứ Tư ngày 01/4/2020.

- Thứ Bảy ngày 04/4/2020 (8g00): BGH họp với Ban ĐD CMHS Trường.

- Chủ Nhật ngày 05/4/2020:

+ T07g30 đến 08g00: BGH họp với Ban ĐD CMHS các lớp 12.

+ Từ 08g00 đến 10g00: GVCN họp với CMHS khối 12.

                                               HIỆU TRƯỞNG