Thứ ba , ngày 23/7/2024 22:22:35
Chào mừng 95 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024)
KẾ HOẠCH THÁNG
Cập nhật : 15:40 6/5/2020         Lượt xem : 2490
Kế hoạch tháng 5 năm 2020
Dự thảo
KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2020
 

1.   Tuần lễ từ 04/5 đến 09/5/2020

- Đón đoàn TTSP về thực tập tại Trường THPT Lê Quý Đôn từ 04/5 đến gồm 24 sinh viên thuộc 11 bộ môn.

- Dạy học theo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HKII năm học 2019-2020 của BGD&ĐT.

- BGH dự giờ giáo viên, thăm lớp theo kế hoạch (cô Huệ lên lịch cho BGH dự giờ).

- Các tổ chuyên môn họp tổ thống nhất:

·        Nội dung kiểm tra đầu HKII trên lớp cả 3 khối.

·        Nội dung kiểm tra giữa HKII cho cả 3 khối.

·        Rút kinh nghiệm công tác giảng dạy, bàn biện pháp tiếp theo để hoàn tất nhiệm vụ năm học của tổ.

·        Tiếp tục thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch đã đăng ký với BGH.

·        Lên kế hoạch tiến hành kiểm tra hoạt động và chuyên đề giáo viên theo kế hoạch năm học (thông báo trên bản tin của tổ).

- Tổ quản lý học sinh kiểm tra tác phong và nội quy của học sinh.

- Bộ phận Giáo vụ, Thư viện, Thiết bị, Thí nghiệm, Nghề chuẩn bị hồ sơ kiểm tra chéo với các trường trong Cụm.

- Sáng thứ Hai ngày 04/5/2020: Từ 7g00 đến 9g00 học sinh khối 12 vào trường sinh hoạt.

- Khối 12 đi học lại các sáng ngày 05, 06, 07/5/2020 theo thời khóa biểu mới (trên trang web của trường); học online vào các buổi chiều:

·        Thứ Hai (04/5/2020): Toán, NN.

·        Thứ Tư (06/5/2020): Văn, Lý/ Sử.

·        Thứ Sáu (08/5/2020): Hóa/ Địa, Sinh/GDCD.

- Sáng thứ Sáu ngày 08/5/2020: Từ 7g00 đến 9g00 học sinh khối 11 và 10 vào trường sinh hoạt.

- Lúc 8g00, sáng thứ Sáu ngày 08/5/2020: Họp với đoàn thực tập sư phạm (BGH, giáo viên hướng dẫn, TLTN, BT CĐGV và giáo sinh thực tập).

- TTCM thực hiện các báo cáo hạn chót nộp cho Cô Kim Thủy ngày thứ Tư 06/5/2020 (đã chuyển file cho TTCM):

·        Theo công văn 1225 ngày 29/4/2020 của Sở giáo dục và Đào tạo  về báo cáo dạy học qua internet, trên truyền hình.

·      Báo cáo việc dạy online trong tuần lễ từ 04/5 – 08/5/2020 đối với học sinh khối 12 các môn có thi THPT Quốc gia, ghi rõ nội dung dạy online (2 tiết/môn); Nộp TKB của cá nhân từng giáo viên trong tổ cho cô Kim Thủy và đưa lên trang web của trường để CMHS xem ( thông qua A.Lộc).

2.   Tuần lễ từ 11/5 đến 16/5/2020

- Tuần thứ nhất của đợt TTSP.

- Tiếp tục dạy theo hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HKII năm học 2019-2020 của BGD&ĐT và ôn tập kiểm tra đầu HKII trên lớp (đợt 1).

- Học sinh 3 khối đi học theo thời khóa biểu mới (2 buổi/ ngày).

- GVBM nộp đề kiểm tra giữa HKII khối 12 cho BGH kèm ma trận đề, đáp án, hạn chót 11g00 ngày thứ Sáu 15/5/2020, đồng thời TTCM nhận đề từ BGH về tổng hợp.

3.   Tuần lễ từ 18/5 đến 23/5/2020

- Tuần thứ hai của đợt TTSP.

- BGH kiểm tra việc thực hiện Trường học kết nối của Tổ chuyên môn.

- Bộ phận Giáo vụ, Thư viện, Thiết bị, Thí nghiệm, Nghề hoàn tất hồ sơ sổ sách chuẩn bị cho việc kiểm tra chéo hồ sơ giữa các trường trong Cụm.

- Thứ Hai ngày 18/5/2020 (11g00):

·        Hạn chót TTCM nộp đề kiểm tra giữa HKII khối 12 bằng file và văn bản cho BGH kèm ma trận đề, đáp án, mỗi môn 2 đề.

·          Công bố danh sách giáo viên coi kiểm tra giữa HKII khối 12.

·        Công bố SBD, phòng thi và phát lịch kiểm tra giữa HKII các môn tập trung cho từng học sinh khối 12 (cô Huệ).

·        Bộ phận Học vụ gửi BGH phân công nhân viên nhận đề, đếm giấy kiểm tra cho học sinh (cô Đào).

- Tuần lễ từ 18/5 đến 22/5/2020:

·        Khối 11 và 10 kiểm tra đầu HKII trên lớp (nội dung kiểm tra là nội dung dạy Online).

·        Bộ phận giáo vụ chuẩn bị hồ sơ, giấy cho học sinh khối 12 kiểm tra giữa HKII, in và sao đề.

- Sáng thứ Bảy ngày 23/5/2020: Khối 12 kiểm tra tập trung giữa HKII các môn Lý/Sử (7g30→8g15), Văn (8g45→10g15).

4.   Tuần lễ từ 25/5 đến 30/5/2020

- Khối 12 tiếp tục kiểm tra tập trung giữa HKII các môn:

·        Sáng thứ Hai ngày 25/5/2020: Hóa/Địa (7g30→8g15), Toán (8g45→9g45).

· Sáng thứ Ba ngày 26/5/2020: Sinh/GDCD (7g30→8g15), Ngoại ngữ (8g45→9g30).

- Khối 11 và 10 các ngày 25 và 26/5/2020: Sáng nghỉ học, chiều học bình thường theo TKB buổi chiều.

- Tuần thứ ba của đợt TTSP.

- Thứ Năm ngày 30/5/2020 (14g00): Họp chi bộ.

- Thứ Sáu ngày 29/5/2020 (11g00):

· Hạn chót GVBM nộp bài kiểm tra giữa HKII khối 12 môn Văn, Lý/Sử. (tại phòng giám thị) và phiếu điểm kiểm tra giữa HKII của học sinh cho phòng Giáo vụ (Cô Đại).

·   GVBM khối 11 và 10 nhập điểm kiểm tra đầu HKII trên lớp lên cổng thông tin điện tử của Sở.

                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

                                                   Hà Hữu Thạch