Thứ ba , ngày 23/7/2024 22:34:49
Chào mừng 95 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024)
KẾ HOẠCH THÁNG
Cập nhật : 9:57 7/5/2020         Lượt xem : 3547
Kế hoạch tháng 12, tháng 01 năm 2019

 KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2019 

Dự thảo

1.Tuần lễ từ 02/12/2019 – 07/12/2019:

- Thứ Hai ngày 02/12/2019:

·        Lập sơ đồ phòng kiểm tra HKI, danh sách học sinh theo phòng, số báo danh (cô Đại) gửi PHT (cô K.Thủy).

·        GVCN nộp sổ chủ nhiệm cho Khối trưởng chủ nhiệm nhận xét, đánh giá, tổng hợp kết quả gửi BGH (hạn chót KTCN nộp cho BGH lúc 11g00 thứ Ba ngày 10/12/2019).

- Từ ngày 02/12 – 05/12/2019: GVBM nộp đề kiểm tra HKI cho BGH (bằng file và văn bản, kèm đáp án và ma trận).

- Thứ Năm ngày 05/12/2019 (11g00): Hạn chót GVBM nộp đề kiểm tra HKI cho BGH và TTCM nhận đề về biên soạn lại nộp BGH (theo quy định).

- Từ 02/12 – 12/12/2019: Các môn Tin học, Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Nghề, Tiếng Anh người nước ngoài và các môn không thi THPT Quốc gia (cả 3 khối) tiến hành kiểm tra HKI trên lớp. Đồng thời sửa bài, phúc khảo bài kiểm tra HKI trên lớp, hoàn tất tất cả các cột điểm của HKI công bố cho học sinh và nhập điểm lên cổng thông tin điện tử của Sở.

- Bộ phận Học vụ hoàn tất hồ sơ của GV – NV gửi BGH chuẩn bị họp xét thi đua Quý 4 theo Nghị quyết 03.

- Các Tổ Chuyên môn gửi báo cáo tổng hợp về hồ sơ, sổ sách của Tổ và của giáo viên cho BGH theo quy định (đánh giá quý 4).

2. Tuần lễ từ 09/12 đến 14/12/2019:

- Các lớp tiếp tục ôn tập chuẩn bị kiểm tra các môn tập trung HKI.

- Tiếp tục kiểm tra HKI trên lớp các môn Tin học, Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Nghề, Tiếng Anh người nước ngoài và các môn không thi THPT Quốc gia (cả 3 khối); tiếp tục sửa bài, phúc khảo bài kiểm tra HKI trên lớp, hoàn tất tất cả các cột điểm của HKI công bố cho học sinh. Hạn chót nhập điểm lên cổng thông tin điện tử của Sở lúc 17g00 ngày thứ Sáu 13/12/2019.

- Từ 09/12 đến 12/12/2019: Tổ trưởng các tổ Toán, Lý, Hóa, Sinh gửi danh sách học sinh khối 12 dự thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố cho bộ phận chuyên môn và đăng ký dự thi trực tuyến.

- Từ 09/12 đến 18/12/2019: Các Tổ chuyên môn tiến hành họp xét thi đua Quý 4 theo Nghị quyết 03 (hạn chót gửi hồ sơ cho TKHĐ lúc 11g00 thứ Tư ngày 18/12/2019).

- Thứ Hai ngày 09/12/2019

·        Tiết 1: Học sinh khối 10 và 11 kiểm tra HKI Listening (kiểm tra tại lớp, GVCN coi kiểm tra).

·           11g00: Hạn chót TTCM nộp đề KTTT HKI có đáp án và ma trận đề cho BGH (gửi file và văn bản, mỗi môn 2 loại đề).

- Thứ Ba ngày 10/12/2019:

·           BGH công bố danh sách giáo viên coi kiểm tra HKI.

·           Bộ phận Học vụ chuẩn bị hồ sơ KTTT HKI theo quy định, gửi BGH phân công bộ phận Học vụ nhận đề, đếm giấy kiểm tra cho học sinh (cô Đào).

·           11g00: Hạn chót TTCM nộp Sổ họp tổ chuyên môn cho PHT (Cô K.Thủy).

·           Công bố SBD, phòng thi và phát lịch kiểm tra HKI các môn tập trung cho từng học sinh (cô Huệ).

- Tổ quản lý học sinh thống nhất với GVCN xếp loại hạnh kiểm HKI cho học sinh. GVCN thu sổ liên lạc của học sinh.

- Phổ biến kế hoạch học sinh tham gia ngoại khóa Về Nguồn tại Huế - Đà Nẵng – Hội An; kế hoạch cho học sinh còn lại tham gia ngoại khóa tại trường các ngày từ 25/12 đến 28/12/2019.

- Thứ Năm và thứ Sáu ngày 12 và 13/12/2019: Học sinh 3 khối KTTT HKI theo lịch:

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI GIAN

KHỐI

Thứ Năm
12/12/2019

SÁNG

07g00

07g30 - 08g20

HÓA/ĐỊA

50 phút

K12

08g50 - 10g50

VĂN

120 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

ĐỊA

  45 phút

K10 + K11

14g45 - 16g15

VĂN

 90 phút

Thứ Sáu
13/12/2019

SÁNG

07g00

07g30 - 09g00

TOÁN

90 phút

K12

09g30 - 10g20

LÝ/SỬ

50 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15

SINH

45 phút

K10 + K11

14g45 - 15g30

SỬ

45 phút

 - Thứ Sáu ngày 13/12/2019 (17g00): Hạn chót các môn Tin học, Thể dục, Quốc phòng, Công nghệ, Nghề, Tiếng Anh người nước ngoài và các môn không thi THPT Quốc gia (cả 3 khối) nhập điểm lên cổng thông tin điện tử của Sở.

 - Thứ 7 ngày 14/12/2019 (08h): Họp chi bộ phân tích chất lượng CSĐ và đảng viên 2019 tại phòng truyền thống

3. Tuần lễ từ 16/12 đến 21/12/2019:

- Học sinh 3 khối tiếp tục KTTT HKI theo lịch:

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI GIAN

KHỐI

Thứ Hai
16/12/2019

SÁNG

07g00

07g30 - 08g20

SINH/GDCD

50 phút

K12

08g50 - 09g50

ANH/NHẬT

60 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 15g00

TOÁN

90 phút

K10 + K11

15g30 - 16g15

45 phút

Thứ Ba
17/12/2019

SÁNG

07g00

07g30 - 08g15

HÓA

45 phút

K10+K11

08g45 - 09g30

ANH

45 phút

08g45 - 09g45

NHẬT

60 phút

- Thứ Hai ngày 16/12/2019:

· Họp Ban tổ chức Trại Xuân truyền thống.

· Tổ Ngoại ngữ nộp điểm thi listening.

- Thứ Ba ngày 17/12/2019 (17g00): Hạn chót các môn có KTTT HKI, GVBM hoàn thành việc nhập điểm lên cổng thông tin điện tử của Sở.

- Các ngày 18, 19, 20/12: Giáo viên chấm bài KTTT HKI.

- Thứ Tư ngày 18/12/2019 (17g00): Hạn chót giáo viên nộp bài kiểm tra tập trung HKI và phiếu điểm các môn:

·        Văn: 3 khối.

·        Địa, Hóa, Toán, Lý, Sử: Khối 12.

- Thứ Năm ngày 19/12/2019 (17g00): Hạn chót giáo viên nộp bài kiểm tra tập trung HKI và phiếu điểm các môn:

·        Sinh, ngoại ngữ: 3 khối.

·        GDCD: Khối 12.

·        Toán, Lý, Hóa, Sử, Địa: Khối 11 và 10

Ghi chú: Các ngày 19, 20, 21/12/2019

·        Tổ quản lý học sinh hoàn thành ráp đầu phách bài KTTT HKI của học sinh.

·        Bộ phận Học vụ hoàn thành nhập điểm bài KTTT HKI của học sinh lên cổng thông tin điện tử của Sở (Cô Đại).

- Thứ Sáu ngày 20/12/2019: Họp Liên tịch xét thi đua Quý 4 theo Nghị quyết 03.

- Tiến hành Tổng kiểm kê tài sản cuối năm.

4.Tuần lễ từ 23/12 đến 28/12/2019:

- Thứ Hai sáng ngày 23/12/2019:

·        Tiết 1: Sinh hoạt ngoại khóa Ngày Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (tổ Sử, GDCD, Quốc phòng).

·        Họp Ban tổ chức họp chốt lại kế hoạch chuẩn bị cho Trại Xuân truyền thống của trường.

·        Toàn trường thực hiện thời khóa biểu sửa bài và phúc khảo bài kiểm tra tập trung HKI năm học 2019-2020. 

- Thứ Ba sáng ngày 24/12/2019:

·        Toàn trường tiếp tục thực hiện thời khóa biểu sửa bài và phúc khảo bài kiểm tra tập trung HKI năm học 2019-2020. 

·        Lúc 8g40: Khối 12 sinh hoạt dưới sân chuẩn bị đi ngoại khóa Đà Nẵng – Huế - Hội An.

·        Lúc 10g00: Khối 11 và 10 sinh hoạt dưới sân chuẩn bị đi ngoại khóa Đà Nẵng – Huế - Hội An.

Ghi chú: Hạn chót phúc khảo lúc 10g00 ngày 24/12/2019.

- Từ ngày 25/12 đến 28/12/2019:

·        Toàn trường bắt đầu thực hiện chương trình ngoại khóa về Nguồn tại Đà Nẵng, Huế, Hội An.

·        Các học sinh còn lại thực hiện ngoại khóa tại trường:

Ø  Thứ Tư ngày 25/12/2019: Phiên tòa giả định.

Ø  Thứ Năm ngày 26/12/2019: Kỹ năng sống.

Ø  Thứ Sáu ngày 27/12/2019: Giáo dục Âm nhạc dân tộc.

- Thứ Bảy ngày 28/12/2019: Hoàn tất báo cáo trực tuyến về Sở đề và đáp án kiểm tra HKI năm học 2019-2020 (cô Huệ).

5.Tuần lễ từ 30/12/2019 đến 04/01/2020:

- Thứ Hai ngày 30/12:

·        GVBM toàn trường thực hiện kiểm dò bảng điểm bộ môn và bảng điểm tổng hợp. Hạn chót phúc khảo 11g00 ngày 30/12/2019. Giáo viên chủ nhiệm nhận bảng điểm tổng hợp + dự kiến hạnh kiểm học sinh chuẩn bị họp xét duyệt học sinh.

·        Thông báo thời khóa biểu HKII năm học 2019-2020 trên trang web của trường và trang web thoikhoabieu vietschool để xem.

- Thứ Ba ngày 31/12/2019:

·        8g00: Họp xét duyệt học sinh 3 khối. Sau xét duyệt GVCN gửi toàn bộ hồ sơ của lớp có nhập hạnh kiểm học sinh cho Cô Đại.

·        14g00: GVCN nhận phiếu điểm từ phòng Học vụ (Cô Đại) dán sổ liên lạc học sinh.

- Thứ ngày 01/01/2020: Nghỉ Tết dương lịch.

- Thứ Năm (02/01) và thứ Sáu (03/01/2020): Học sinh 3 khối học bình thường theo thời khóa biểu của HKI.

- Thứ Năm ngày 02/01/2020: Học vụ (Cô Đại)

·        thống kê danh sách học sinh có điểm dưới 5 các môn kiểm tra HKI: Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ, Văn, Địa (khối 12), Sinh (khối 12), GDCD (khối 12), Sử (khối 12), báo cáo BGH.

·        gửi bảng điểm tổng hợp HKI cả 3 khối cho BGH.

- Thứ Sáu ngày 03/01/2020 (8g00): GVCN nộp sổ liên lạc cho BGH ký.

- Thứ Bảy ngày 04/01/2020: Họp CMHS 3 khối.

·        7g30: Họp Ban ĐD CMHS khối 12.

·        8g30: Họp CMHS 3 khối.

- BGH kiểm tra:

· Bộ phận giáo vụ: Các loại sổ, hồ sơ kiểm tra HKI.

· Kế toán, thủ quỹ: Sổ sách thu, chi; các chứng từ thu, chi; sổ theo dõi các loại quỹ; tiền tồn quỹ.

· Tổ chức: Hồ sơ giáo viên tập sự.

· Y tế: Hồ sơ khám sức khỏe cho học sinh, cho giáo viên-nhân viên.

· CSVC: Hồ sơ tài sản nhà trường.

· Văn thư: Hồ sơ công văn đến, công văn đi.

- Tổng kết thực hành kỹ năng sống.

- Chủ nhật ngày 05/01/2020: Dự thi học sinh giỏi máy tính cầm tay lớp 12 cấp thành phố.

Dự kiến:

1. Tuần lễ từ 06/01/2020 đến 11/01/2020: Bắt đầu thực hiện TKB HKII năm học 2019-2020.

- Thứ Hai ngày 06/01/2020 (tiết 1): Sơ kết HKI.

- Từ 06/01 đến 08/01/2020: Các tổ chuyên môn họp tổ đánh giá thi đua HKI năm học 2019-2020.

·        Thứ Sáu ngày 10/01/2020 (13g30): Họp Liên tịch đánh giá thi đua HKI năm học 2019-2020.

2. Tuần lễ từ 13/01/2020 đến 18/01/2020:

- Thứ Tư ngày 15/01/2020 (tiết 4+5): Tổng vệ sinh toàn trường (GVCN, bộ phận quản lý học sinh phụ trách).

- Thứ Năm ngày 16/01/2020:

·        8g00: Khối 10 mỗi lớp 02 học sinh học gói bành chưng.

·        13g00: Gói bánh chưng.

·        15g30: Họp Hội đồng Sư phạm Sơ kết HKI năm học 2019-2020.

- Thứ Sáu ngày 17/01/2020:

·        Trại xuân Truyền thống.

·        9g00: Họp chi bộ

3. Tuần lễ từ 20/01/2020 đến 01/02/2020: Nghỉ tết Nguyên đán.

4. Tuần lễ từ 03/02/2020 đến 08/02/2020: Bắt đầu đi học lại. 

HIỆU TRƯỞNG