Thứ hai , ngày 11/12/2023 17:9:11
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Thư viện nhà trường » Hoạt động thư viện
Cập nhật : 21:37 6/11/2016         Lượt xem : 7940
Danh mục sách HS K10 tặng thư viện năm học 2015-2016

         Năm học 2015-2016, Thư Viện có phát động phong trào tặng sách của Học sinh K.10, tổng cộng là 486 quyển, trị giá tiền là : 17.982.700 đ (Mười bảy triệu, chín trăm tám mươi hai ngàn bảy trăm đồng).

         Sau đây là Danh sách các lớp 10 đã tặng sách cho Thư Viện