Thứ năm , ngày 20/6/2024 20:34:4
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Thư viện nhà trường » Hoạt động thư viện
Cập nhật : 21:37 6/11/2016         Lượt xem : 8069
Danh mục sách HS K10 tặng thư viện năm học 2015-2016

         Năm học 2015-2016, Thư Viện có phát động phong trào tặng sách của Học sinh K.10, tổng cộng là 486 quyển, trị giá tiền là : 17.982.700 đ (Mười bảy triệu, chín trăm tám mươi hai ngàn bảy trăm đồng).

         Sau đây là Danh sách các lớp 10 đã tặng sách cho Thư Viện