Thứ năm , ngày 20/6/2024 20:24:25
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Thư viện nhà trường » Hoạt động thư viện
Cập nhật : 11:17 27/12/2019         Lượt xem : 1872
Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2019 - 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

NĂM HỌC: 2019-2020 

THÁNG/ NĂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

07 / 2019

- Bắt đầu kiểm kê kho sách

- Sắp xếp lại bàn ghế, tủ kệ sách phù hợp sau khi tu sửa.

- Tư vấn cho học sinh K.10 mua SGK đầu năm học.

- Lập danh sách thanh lý sách, báo và tạp chí.

- - Kiểm kê báo, tạp chí tháng 6/2019.

08    / 2019

- Kiểm kê kho sách

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 7/2019.

- Ban giám hiệu kiểm tra thư viện.

- Lập kế hoạch phát động chương trình “ mỗi tuần một cuốn sách”.

- Phát SGK cho học sinh K.10.

- Chuẩn bị các hoạt động Thư viện trong năm học 2019-2020.

- Sinh hoạt CSTV.K.11, K.10 - Thành lập CSTV.K.11, K.10.

- Gửi danh mục sách mới cho giáo viên bộ môn đăng ký và phiếu đề nghị mua sách cho học sinh.

09 / 2019

- Sinh hoạt CSTV. K.10+11 định kỳ (hàng tuần).

- Làm lại thẻ TV cho học sinh K.11.

- Làm thẻ TV cho học sinh Khối 10.

- Phát động phong trào tặng sách Thư viện của HS.K.10.

- Giới thiệu TV cho các em HS.K.10 (GVCN dẫn lớp CN xuống TV.)

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 8/2019.

- Tổ chức CLB sách ngày 30/9/2019 (tất cả CSTV tham gia).

- Kiểm kê tài sản trong Thư viện.

- Thực hiện chương trình “ mỗi tuần một cuốn sách”.

- Kiểm kê kho sách Thư viện.

10 / 2019

- Sinh hoạt CSTV. K.10+11 định kỳ (hàng tuần).

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 9 /2019.

- Tổ chức CLB sách.

- Hỗ trợ cho các em học sinh tham gia hội thi sáng tạo khoa học trẻ cấp trường.

- Bổ sung sách luyện thi Olympic 30-4.

- Tổng kết phong trào tặng sách cho Thư viện, báo cáo lên đoàn trường để tính điểm thi đua cho lớp hoàn thành tốt phong trào.

- Kiểm kê kho sách Thư viện.

- Thực hiện chương trình “ mỗi tuần một cuốn sách”.

11 / 2019

- Sinh hoạt CSTV.K.10+11 định kỳ (hàng tuần)

- Phát động phong trào : “ Cảm nghĩ của em về Thư viện trường”

- Xử lý nghiệp vụ sách mới.

- Tổ chức CLB sách.

- Tiếp tục kiểm kê kho sách Thư viện.

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 10/ 2019.

- Thực hiện chương trình “ mỗi tuần một cuốn sách”.

12 / 2019

- Sinh hoạt CSTV. K.10 + 11 định kỳ (hàng tuần).

- Tham gia tổ chức ngoại khoá: “Ngày thành lập Quân Đội Nhân dân”.

- Tiếp tục kiểm kê kho sách Thư viện.

- Xử lí nghiệp vụ sách được tặng.

- Tổ chức CLB sách.

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 11/ 2019.

- Đánh giá phong trào đã phát động.

- Sắp xếp lại kho sách Thư viện sau khi di dời.

- Thực hiện chương trình “ mỗi tuần một cuốn sách”.

01 / 2020

- Sinh hoạt CSTV.K.10 + 11 định kỳ (hàng tuần).

- Giới thiệu sách dưới hình thức : dán DM.sách hs.tặng trên bảng.

- Tổng kết phong trào hs đến mượn và đọc sách tại TV của các lớp 10.

- Hoàn chỉnh việc kiểm kê kho sách TV (sổ ĐKCB.+ máy tính).

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 12/2019.

- Tổ chức CLB sách.

- Hoàn tất việc kiểm kê kho sách Thư viện.

- Tham gia tổ chức hội trại truyền thống.

- Thực hiện chương trình “ mỗi tuần một cuốn sách”.

02 / 2020

- Sinh hoạt CSTV.k.10+k.11 định kỳ (sáng thứ 2, hàng tuần)

- Xếp phích mô tả sách mới vào tủ mục lục phích.

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 1/2020.

- Đóng thành tập Tạp chí “Toán-Hóa” năm 2019.

- Tổ chức CLB sách.

- Tổ chức ngoại khóa “ Tìm hiểu về Đảng ”.

- Thực hiện chương trình “ mỗi tuần một cuốn sách”.

03 / 2020

- Sinh hoạt CSTV.K.10 + 11 định kỳ (hàng tuần).

- Đóng thành tập tạp chí  “Hoá học và Ứng dụng, Vật lý và tuổi trẻ”.

- Bổ sung sách Ôn thi tốt nghiệp THPT.

- Xử lí nghiệp vụ sách mới bổ sung.

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 02/2020.

- Tổ chức CLB sách.

- Thực hiện chương trình “ mỗi tuần một cuốn sách”.

04 / 2020

- Sinh hoạt CSTV.K.10 + 11 định kỳ (hàng tuần).

- Vào máy vi tính cập nhật dữ liệu mới từ sổ ĐKCB của các bộ môn có bổ sung sách mới trong năm.

- Tổ chức giới thiệu sách .

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 03/2020.

- Cập nhật e-book mới vào máy đọc sách kindle.

- Thực hiện chương trình “ mỗi tuần một cuốn sách”.

05 / 2020

- Sinh hoạt CSTV.K.10 + 11 hàng tuần “Đánh giá CSTV lớp có hoạt động tham gia tích cực và hoàn thành tốt công tác TV đề ra”.

- Sắp xếp lại kho sách, tu bổ sách rách gáy.

- Thống kê số lượt HS+GV đến TV trong năm học, chuẩn bị báo cáo TV.

- Chuẩn bị gói quà làm phần thưởng HS.giỏi của 3 Khối.

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 04 /2020.

- Thực hiện chương trình “ mỗi tuần một cuốn sách”.