Thứ ba , ngày 12/12/2023 5:4:0
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Thư viện nhà trường » Danh mục sách
Cập nhật : 15:47 27/12/2019         Lượt xem : 2259
Tổng hợp Danh mục sách tham khảo theo chủ đề

 

DANH MỤC SÁCH TỔNG HỢP

STT

TÊN SÁCH

XEM

GHI CHÚ

1.     

DANH MỤC SÁCH NGHIỆP VỤ

TẢI VỀ

 

2.     

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO CÁC BỘ MÔN

TẢI VỀ

 

3.     

DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO THEO CHỦ ĐỀ

TẢI VỀ

 

4.     

DANH MỤC SÁCH KHO ĐỌC VÀ SÁCH NGOẠI VĂN

TẢI VỀ