Thứ năm , ngày 30/5/2024 8:19:6
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Thư viện nhà trường » Thông báo
Cập nhật : 14:58 27/12/2019         Lượt xem : 1188
Thông báo đặt sách yêu thích cho học sinh
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN             
           THƯ VIỆN
 
THÔNG BÁO CỦA THƯ VIỆN
 
Lý do: Nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung sách để làm kho sách của thư viện phong phú và đa dạng. Phục vụ kịp thời những loại sách mà các em học sinh yêu thích và quan tâm (các loại sách tham khảo hay về từng môn học, các loại sách kỹ năng, tâm lý, sách văn học…), nay đề nghị cán sự thư viện của từng lớp về lấy ý kiến của các bạn học sinh trong lớp về sách muốn bổ sung, để Thư Viện có thể tổng hợp và lựa chọn những loại sách phù hợp đưa vào phục vụ.
Xin chân thành cám ơn sự đóng góp ý kiến của các bạn học sinh.
(CSTV tổng hợp và nộp lại phiếu về Thư viện vào ngày 20/10/2019.)
BẢNG ĐỀ NGHỊ ĐẶT SÁCH
(Năm học 2019 – 2020)
Lớp : ………………………………………
Tên CSTV :………………………………………
STT
TÊN SÁCH
TÊN TÁC GIẢ
GHI CHÚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG CỘNG
 
                                                                                        
   Ngày…..tháng…..năm 2019
Cán sự thư viện ký tên