Thứ hai , ngày 11/12/2023 16:30:32
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Thư viện nhà trường » Giới thiệu sách mới
Cập nhật : 21:37 6/11/2016         Lượt xem : 6693
Danh mục sách mới năm học 2015 - 2016

 Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sách mới cho giáo viên và học sinh trong năm học 2015 – 2016, thư viện đề nghị giáo viên, cán sự thư viện từng lớp tham khảo, tuyển chọn những quyển sách hay phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh và bổ sung nguồn sách cho thư viện phong phú, hoàn thiện hơn. Nay thư viện đã bổ sung được những cuốn sách sau:

Xem chi tiết