Chủ nhật , ngày 23/6/2024 14:37:34
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Thư viện nhà trường » Hoạt động thư viện
Cập nhật : 19:46 9/11/2016         Lượt xem : 7720
Kế hoạch hoạt động thư viện NH: 2016 - 2017

                        


TRƯỜNG THPT.LÊ QUÝ ĐÔN                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

              THƯ VIỆN                                                         NĂM HỌC: 2016-2017

 

THÁNG/NĂM

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

07 / 2016

1/

2/

3/

4/

Tư vấn SGK./ K.10.

Bắt đầu kiểm kê kho sách

Biên mục lại tất cả kho sách.

Thực hiện Thư viện Điện tử

08 / 2016

1/

 

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

 

Sinh hoạt CSTV.K.11, K.10- Thành lập CSTV.K.11, K.10

Làm lại thẻ cho học sinh K.11

Kiểm kê SGK. Phân ban ( 3 khối ).

Sắp xếp lại kho sách ( phòng Tâm lí ).

Phát động phong trào tặng sách Thư viện của HS.K.10.

Kiểm kê báo, tạp chí.

Tham gia tổ chức ngoại khoá : “An toàn giao thông”.

Kiểm kê báo,tạp chí tháng 7/2016

Ban giám hiệu kiểm tra Thư viện

Tiếp tục thực hiện Thư viện Điện tử.

09 / 2016

1/

2/

3/

 

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

Sinh hoạt CSTV.K.10,K.11  định kỳ.(hàng tuần).

Nhận sách HS./K.10 tặng cho Thư Viện.

Giới thiệu TV cho các em HS.K.10.(GVCN dẫn lớp CN xuống TV.)

Làm thẻ TV. Cho HS./K.10.

Kiểm kê báo, tạp chí tháng 8 /2016.

Tham gia tổ chức CLB.sách.

Xử lý nghiệp vụ Sách học sinh tặng.

Đưa phiếu đề nghị mua sách cho tổ trưởng bộ môn

Kiểm kê tài sản trong thư viện ( Cô Thư )

Tiếp tục thực hiện Thư viện Điện tử

10 / 2016

1/

2/

3/

 

4/

5/

6/

7/

8/

 

    9/

 

  

Sinh hoạt CSTV. K.10+11 định kỳ (hàng tuần).

Xử lý nghiệp vụ sách HS tặng + sách mới bổ sung

Kết hợp tổ chức ngoại khoá dưới sân : “Chào mừng ngày nhà giáo VN.”

Giới thiệu sách mới bổ sung + sách HS.tặng.

Kiểm kê báo, tạp chí tháng 9 /2015.

Triễn lãm giới thiệu sách học sinh k.10 tặng cho TV.

Tổ chức CLB sách.

Hỗ trợ cho các em học sinh tham gia hội thi sáng tạo khoa học trẻ cấp trường.

Tiếp tục thực hiện Thư viện Điện tử

11 / 2016

1/

2/

3/

4/

 

5/

6/

7/

 

Sinh hoạt CSTV.K.10+11 định kỳ (hàng tuần)

Xử lý nghiệp vụ sách mới.

Tổ chức ngoại khoá dưới sân.

Xếp phích mô tả sách mới + sách HS tặng vào tủ mục lục phích.

Tổ chức CLB sách.

Kiểm kê báo, tạp chí tháng 10/ 2015.

Tiếp tục thực hiện Thư viện Điện tử.

12 / 2016

1/

2/

 

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

Sinh hoạt CSTV. K.10 + 11 định kỳ (hang tuần).

Xếp phích mô tả sách mới + sách HS tặng vào tủ mục lục phích tiếp.

Tổ chức ngoại khoá dưới sân :”Ngày thành lập Quân Đội Nhân dân”.

Kiểm kê kho sách Thư Viện tiếp.

Xử lí nghiệp vụ sách được tặng.

Tổ chức CLB sách.

Tham gia coi thi HKI

Kiểm kê báo, tạp chí tháng 11/ 2015

Tiếp tục thực hiện Thư viện Điện tử.

01 / 2017

1/

2/

 

3/

 

4/

 

5/

6/

7/

8/

Sinh hoạt CSTV.K.10 + 11 định kỳ (hàng tuần).

Giới thiệu sách dưới hình thức : dán DM.sách hs.tặng trên bảng.

Tổng kết phong trào hs đến mượn và đọc sách tại TV của các lớp 10.

Hoàn chỉnh việc kiểm kê kho sách TV (sổ ĐKCB.+ máy tính).

Kiểm kê báo, tạp chí tháng 12/2015.

Tổ chức CLB sách.

Tham gia tổ chức hội trại truyền thống.

Tiếp tục thực hiện Thư viện Điện tử.

02 / 2017

1/

2/

3/

4/

5/

6/

Sinh hoạt CSTV.k.10+k.11 định kỳ (sáng thứ 2, hàng tuần)

Xếp phích mô tả sách mới vào tủ mục lục phích tiếp.

Kiểm kê báo, tạp chí tháng1/2017.

Đóng thành tập Tạp chí “Toán-Hóa” năm 2015.

Tổ chức ngoại khóa “ Tìm hiểu về Đảng ”

Tiếp tục thực hiện Thư viện Điện tử.

03 / 2017

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

Sinh hoạt CSTV.K.10 + 11 định kỳ ( hàng tuần).

Đóng thành tập tạp chí  “Hoá học và Ứng Dụng, Lí”.

Bổ sung sách Ôn thi tốt nghiệp THPT.

Tổ chức ngoại khoá “Tìm hiểu về Đãng”.

Xử lí nghiệp vụ sách mới bổ sung.

Kiểm kê báo, tạp chí tháng 02/2017.

Tổ chức CLB sách.

Tiếp tục thực hiện Thư viện Điện tử.

04 / 2017

1/

 

2/

 

    3/

 

4/

    5/

6/

 

Sinh hoạt CSTV.K.10 + 11 định kỳ (hàng tuần).

Chủ đề: “Vào máy vi tính cập nhật dữ liệu mới từ sổ ĐKCB của các bộ môn có bổ sung sách mới trong năm.”

Thư Viện bổ sung sách mới trên trang Web “Sach-web.com”,đăng nhập:”ngayhoigiaoduc10”.

Kiểm kê báo, tạp chí tháng 03/2017.

Cập nhập e-book mới vào máy đọckindle

Tiếp tục thực hiện Thư viện Điện tử.

05 / 2017

1/

 

 

2/

3/

 

4/

5/

6/

Sinh hoạt CSTV.K.10 + 11 hàng tuần “Đánh giá CSTV lớp có hoạt động tham gia tích cực và hoàn thành tốt công tác TV đề ra”.

Sắp xếp lại kho sách, tu bổ sách rách gáy.

Thống kê số lượt HS+GV đến TV trong năm học, chuẩn bị báo cáo TV.

Chuẩn bị gói quà làm phần thưởng HS.giỏi của 3 Khối.

Kiểm kê báo, tạp chí tháng 04 /2017.

Tiếp tục thực hiện Thư viện Điện tử.