Thứ hai , ngày 11/12/2023 16:5:4
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Thư viện nhà trường » Hoạt động thư viện
Cập nhật : 16:6 16/10/2017         Lượt xem : 7963
Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2017 - 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                                                              *************

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

NĂM HỌC: 2017-2018

THÁNG/ NĂM

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

07 / 2017

- Tư vấn SGK./ K.10.

- Bắt đầu kiểm kê kho sách

- Sắp xếp kho sách mở sau khi thực hiện việc di dời.

- Tư vấn cho học sinh K.10 mua SGK đầu năm học.

08 / 2017

- Kiểm kê SGK ( 3 khối ).

- Sắp xếp lại kho sách.

- Kiểm kê kho sách

- Kiểm kê báo, tạp chí.

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 7 /2017.

- Ban giám hiệu kiểm tra thư viện.

- Hoàn thành danh mục sách thanh lý.

- Phát SGK cho học sinh K.10.

09 / 2017

- Sinh hoạt CSTV.K.11, K.10 - Thành lập CSTV.K.11, K.10.

- Làm lại thẻ cho học sinh K.11.

- Phát động phong trào tặng sách Thư viện của HS.K.10.

- Giới thiệu TV cho các em HS.K.10.(GVCN dẫn lớp CN xuống TV.)

- Làm thẻ TV. Cho học sinh Khối 10.

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 8 /2017.

- Tổ chức CLB.sách ngày 30/9/207 (tất cả CSTV tham gia).

- Xử lý nghiệp vụ Sách học sinh tặng.

- Kiểm kê tài sản trong Thư viện.

- Tiếp tục kiểm kê kho sách Thư viện.

10 / 2017

- Sinh hoạt CSTV. K.10+11 định kỳ (hàng tuần).

- Xử lý nghiệp vụ sách HS tặng + sách mới bổ sung.

- Giới thiệu sách mới bổ sung + sách HS.tặng.

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 9 /2017.

- Triễn lãm giới thiệu sách học sinh k.10 tặng cho TV.

- Tổ chức CLB sách.

- Hỗ trợ cho các em học sinh tham gia hội thi sáng tạo khoa học trẻ cấp trường.

- Tiếp tục kiểm kê kho sách Thư viện.

- Bổ sung sách luyện thi Olympic 30-4.

11 / 2017

- Sinh hoạt CSTV.K.10+11 định kỳ (hàng tuần)

- Phát động phong trào : “ Cảm nghĩ của em về Thư viện trường”

- Xử lý nghiệp vụ sách mới.

- Tổ chức CLB sách.

- Tiếp tục kiểm kê kho sách Thư viện.

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 10/ 2017.

- Tiếp tục kiểm kê kho sách Thư viện.

12 / 2017

- Sinh hoạt CSTV. K.10 + 11 định kỳ (hàng tuần).

- Tham gia tổ chức ngoại khoá dưới sân :”Ngày thành lập Quân Đội Nhân dân”.

- Tiếp tục kiểm kê kho sách Thư viện.

- Xử lí nghiệp vụ sách được tặng.

- Tổ chức CLB sách.

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 11/ 2017.

- Đánh giá phong trào đã phát động.

01 / 2018

- Sinh hoạt CSTV.K.10 + 11 định kỳ (hàng tuần).

- Giới thiệu sách dưới hình thức : dán DM.sách hs.tặng trên bảng.

- Tổng kết phong trào hs đến mượn và đọc sách tại TV của các lớp 10.

- Hoàn chỉnh việc kiểm kê kho sách TV (sổ ĐKCB.+ máy tính).

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 12/2017.

- Tổ chức CLB sách.

- Hoàn tất việc kiểm kê kho sách Thư viện.

- Tham gia tổ chức hội trại truyền thống.

02 / 2018

- Sinh hoạt CSTV.k.10+k.11 định kỳ (sáng thứ 2, hàng tuần)

- Xếp phích mô tả sách mới vào tủ mục lục phích tiếp.

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng1/2018.

- Đóng thành tập Tạp chí “Toán-Hóa” năm 2017.

- Tổ chức ngoại khóa “ Tìm hiểu về Đảng ”.

- Tiếp tục thực hiện thư viện điện tử.

03 / 2018

- Sinh hoạt CSTV.K.10 + 11 định kỳ (hàng tuần).

- Đóng thành tập tạp chí  “Hoá học và Ứng dụng, Vật lý và tuổi trẻ”.

- Bổ sung sách Ôn thi tốt nghiệp THPT.

- Xử lí nghiệp vụ sách mới bổ sung.

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 02/2018.

- Tổ chức CLB sách.

04 / 2018

- Sinh hoạt CSTV.K.10 + 11 định kỳ (hàng tuần).

- Vào máy vi tính cập nhật dữ liệu mới từ sổ ĐKCB của các bộ môn có bổ sung sách mới trong năm.

- Tổ chức giới thiệu sách .

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 03/2018.

- Cập nhật e-book mới vào máy đọc sách kindle.

05 / 2018

- Sinh hoạt CSTV.K.10 + 11 hàng tuần “Đánh giá CSTV lớp có hoạt động tham gia tích cực và hoàn thành tốt công tác TV đề ra”.

- Sắp xếp lại kho sách, tu bổ sách rách gáy.

- Thống kê số lượt HS+GV đến TV trong năm học, chuẩn bị báo cáo TV.

- Chuẩn bị gói quà làm phần thưởng HS.giỏi của 3 Khối.

- Kiểm kê báo, tạp chí tháng 04 /2018.