Chủ nhật , ngày 4/6/2023 5:15:31
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Các tổ chuyên môn
Các tổ chuyên môn
 

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

·         Tổ Toán Học

·         Tổ Ngữ Văn

·         Tổ Vật Lý

·         Tổ Lịch Sử

·         Tổ Hóa Học

·         Tổ Địa Lý

·         Tổ Sinh Học

·         Tổ GDCD

·         Tổ Ngoại Ngữ

·         Tổ CN-TH

·         Tổ VP-GT

·         Tổ TD-QP