Chủ nhật , ngày 23/6/2024 16:6:26
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Công Đoàn
Công Đoàn
CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
Nhiệm kỳ 2023 - 2028 
STT
Họ tên GV
Chức vụ
1
Nguyễn Thị Ngọc Nhi
Chủ tịch
2
Trần Thị Thanh Thy
Phó Chủ tịch
3
Nguyễn Văn Thanh
UV.BCH
4
Trần Thị Tuyết Thanh
UV.BCH
5
Phạm Nhã Trúc
UV.BCH
6
Lê Minh Thiện
UV.BCH
 7
 Đào Minh Sang
UV.BCH