Thứ tư , ngày 31/5/2023 4:39:58
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Công Đoàn
Công Đoàn
CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
Nhiệm kỳ 2023 - 2028 
STT
Họ tên GV
Chức vụ
1
Nguyễn Thị Ngọc Nhi
Chủ tịch
2
Trần Thị Thanh Thy
Phó Chủ tịch
3
Nguyễn Văn Thanh
UV.BCH
4
Trần Thị Tuyết Thanh
UV.BCH
5
Phạm Nhã Trúc
UV.BCH
6
Lê Minh Thiện
UV.BCH
 7
 Đào Minh Sang
UV.BCH