Thứ tư , ngày 1/2/2023 22:11:15
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Công Đoàn
Công Đoàn

CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

STT

Họ tên GV

Chức vụ

1

Chu Thị Thu Hiền

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Hường

Phó Chủ tịch

3

Võ Thạch Chí Trường

UV.BCH

4

Nguyễn Văn Thanh

UV.BCH

5

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

UV.BCH

6

Trương Thị Ngoan

UV.BCH

 

 

 

 

 Hình ảnh hoạt động

Hội thao đua thuyền 20/11

Tổ chức trung thu cho con em GV-CNV nhà trường