Thứ tư , ngày 21/2/2024 18:3:37
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
BẢNG TIN ĐOÀN THỂ » Công đoàn
Cập nhật : 9:19 1/11/2021         Lượt xem : 7687
Danh sách cán bộ Công đoàn cơ sở trường THPT Lê Quý Đôn

DANH SÁCH THÔNG TIN 

 

CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

Nhiệm kỳ 2023 - 2028 

STT

Họ tên GV

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

Chủ tịch

2

Trần Thị Thanh Thy

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Văn Thanh

UV.BCH

4

Trần Thị Tuyết Thanh

UV.BCH

5

Phạm Nhã Trúc

UV.BCH

6

Lê Minh Thiện

UV.BCH

 7

 Đào Minh Sang

UV.BCH 

  


Hội thao đua thuyền 20/11

Tổ chức trung thu cho con em GV-CNV nhà trường

Các thông tin khác
1 2