Thứ năm , ngày 30/5/2024 6:52:4
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
BẢNG TIN ĐOÀN THỂ » Công đoàn
Cập nhật : 9:24 13/3/2023         Lượt xem : 829
Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THPT Lê Quý Đôn nhiệm kỳ 2023-2028

Trong không khí cả nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sáng ngày 11/3/2023 tập thể sư phạm trường THPT Lê Quý Đôn đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ 2020-2023 vừa qua, Công đoàn trường THPT Lê Quý Đôn đã hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, quan tâm chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của Giáo viên, Nhân viên nhà trường.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đại hội đã lấy ý kiến công đoàn viên, rút kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, mục tiêu hoạt động cho nhiệm kì 2023-2028.

Đại hội cũng bầu ra 07 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn nhiệm kì 2023-2028.

Xin chúc mừng Ban chấp hành công đoàn nhiệm kì mới và chúc các đồng chí hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ Công đoàn Ngành giao phó.

Một số hình ảnh trong ngày Đại hội: