Chủ nhật , ngày 23/6/2024 16:4:51
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Đoàn trường - CLB » Đoàn trường
Cập nhật : 14:48 27/8/2020         Lượt xem : 5231
Danh sách chủ nhiệm các CLB trường THPT Lê Quý Đôn

 DANH SÁCH CHỦ NHIỆM CÁC CLB

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

STT

CÂU LẠC BỘ

CHỦ NHIỆM

EMAIL

1

VĂN NGHỆ

Cô Nguyễn Như Ngọc

Cô Nguyễn Hoàng Thanh Trúc

nngoc221192@gmail.com

thanhtruc26121996@gmail.com

2

TRUYỀN THÔNG

Cô Trương Thị Quỳnh Anh

truongquynhanh.6695@gmail.com

3

STEM

 Thầy Lợi Minh Trang

Cô Nguyễn Thị Thùy Dương

minhtrang0507@gmail.com

thuyduong291096@gmail.com

4

ROBOT

Cô Lê Thị Thúy

thuycaohoc.ckm11b2011@gmail.com

5

SÁCH

Cô Tô Lê Ngọc Linh

thienlinhl@yahoo.com

6

LÁ SÓNG

Cô Phí Thị Thu Lan

thulan211086@gmail.com

7

NHIẾP ẢNH

Thầy Lữ Thế Đăng

Thầy Trần Quốc Khang

luthedang270192@gmail.com

tranquockhang.dhsp@gmail.com

8

TIẾNG ANH

Cô Trương Vũ Thanh Mai

Thầy Nguyễn Dương Hoàng Minh

truongvuthanhmai@gmail.com

minh.nguyenduonghoang@gmail.com

9

ẨM THỰC

Cô Khổng Ngọc Vân Trang

vantrangkhong13@gmail.com

10

MỸ THUẬT

Cô Đào Minh Sang

sangeography3008@gmail.com

11

BÓNG ĐÁ

Cô Nguyễn Thành Chí Tâm

nguyentamtc3012@gmail.com

12

KỊCH

Cô Phạm Thị Thu Hà

thuha.pham2796@gmail.com

13

VÕ TỰ VỆ

Thầy Nguyễn Xuân Thiện

nxt778500@gmail.com

14

TIẾNG NHẬT

Cô Nguyễn Thị Kim Liên

Cô Lưu Thị Thúy Hằng

sen_kim1972@yahoo.com

hangluu213@gmail.com

15

THIẾT KẾ

Cô Phan Thúy Hiền

thuyhienk1@gmail.com