Thứ năm , ngày 30/5/2024 6:53:27
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
Cập nhật : 10:13 21/9/2022         Lượt xem : 1390
Đăng ký thông tin BHYT cho học sinh năm học 2022 - 2023

Đăng ký thông tin về BHYT dành cho học sinh năm học 2022-2023

1. Tham gia BHYT tại trường

2. Học sinh đã được nhà nước cấp thẻ BHYT (chỉ làm trên link không cần photo thẻ cũ).

Trước khi thực hiện PH/HS cần xem trước 2 file đính kèm

File 1: Mã số BHXH của HS năm học 2021-2022

File 2: Danh sách mã KCB năm 2023

FLink đăng ký

Hạn chót đăng ký hết ngày 15/10/2022.