Thứ bảy , ngày 25/3/2023 5:15:0
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tuyển dụng
Cập nhật : 21:1 21/8/2022         Lượt xem : 633
Kết quả dự thi vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

File thứ 1

1. KẾT QUẢ DỰ THI VÒNG 1

File thứ 2 

2. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2

File thứ 3