Thứ hai , ngày 11/12/2023 6:28:6
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
TUYỂN DỤNG
Cập nhật : 21:1 21/8/2022         Lượt xem : 1091
Kết quả dự thi vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

File thứ 1

1. KẾT QUẢ DỰ THI VÒNG 1

File thứ 2 

2. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2

File thứ 3

Các thông tin khác
1