Thứ ba , ngày 12/12/2023 4:17:36
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
TUYỂN DỤNG
Cập nhật : 11:25 1/7/2023         Lượt xem : 870
Kết quả dự thi vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 của kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024


1. KẾT QUẢ DỰ THI VÒNG 1

 File thứ 1: Kết quả dự thi vòng 1


2. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2

 File thứ 2: Danh sách dự thi vòng 2

Các thông tin khác
1