Chủ nhật , ngày 23/6/2024 14:39:26
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Hoạt động chuyên môn
Danh sách học sinh đạt HC kỳ thi Olympic TPHCM lần thứ II

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HUY CHƯƠNG 

KỲ THI OLYMPIC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ II
           
Stt Họ và tên Giới Tính Lớp Môn dự thi Ghi chú
1 Nguyễn Đức Bảo Ân Nam 10A1 Hóa học Đồng 
2 Tạ Ngọc Vân Thanh Nữ 10A1 Hóa học Đồng 
3 Nguyễn Hoài Niệm Nữ 10A1 Sinh học Đồng 
4 Lý Bích Ngọc Nữ 10A1 Vật lý Đồng 
5 Cái Hoàng Phúc Nam 10A1 Vật lý Vàng
6 Vũ Trần Minh Uyên Nữ 10A1 Vật lý Đồng 
7 Đỗ Nghĩa Hưng Nam 10A2 Toán Bạc
8 Lâm Minh Huy Nam 10A4 Hóa học Bạc
9 Đặng Vũ Kim Ký Nam 10A7 Toán Vàng
10 Nguyễn Phương Hoa Nữ 10A8 Sinh học Đồng 
11 Nguyễn Ngọc Thảo Minh Nữ 10D1 Lịch sử Bạc
12 Nguyễn Ngọc Quang Nam 10D1 Lịch sử Đồng 
13 Nguyễn Anh Thi Nữ 10D2 Tiếng Anh Bạc
14 Đỗ Hoàng Quân Nam 10D4 Tiếng Anh Bạc
15 Phan Võ Tường Anh Nữ 11A1 Tiếng Anh Vàng
16 Đặng Khôi Nam 11A1 Tiếng Anh Vàng
17 Trần Ngọc Linh Nữ 11A1 Vật lý Vàng
18 Huỳnh Phước Tấn Nam 11A2 Hóa học Đồng 
19 Hồ Trần Huyền Thư Nữ 11A3 Sinh học Bạc
20 Huỳnh Ngọc Thiện Nam 11A4 Tin học Đồng 
21 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 11A5 Hóa học Đồng 
22 Nguyễn Phú Minh Triết Nam 11A7 Hóa học Vàng
23 Nghiêm Trần Khánh Linh Nữ 11A8 Ngữ văn Bạc
24 Nguyễn Hoàng Anh Thơ Nữ 11D1 Địa lý Đồng 
25 Hồ Lê Hồng Anh Nữ 11D1 Lịch sử Bạc
26 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nữ 11D1 Tiếng Anh Vàng
27 Vưu Bảo Châu Nữ 11D3 Địa lý Vàng
28 Lê Đình Phương Tiểu My Nữ 11D3 Lịch sử Bạc
29 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 11D3 Ngữ văn Đồng 
    Vàng 8    
    Bạc 9    
    Đồng 12