Chủ nhật , ngày 23/6/2024 14:24:43
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
Hoạt động chuyên môn
Danh sách học sinh đạt học sinh giỏi cấp thành phố NH: 2015 – 2016

 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN      


DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HS GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

 Năm học  2015 – 2016
         
STT Họ và tên Lớp Môn dự thi Ghi chú
1 Phan Nhật Thiên Minh 12D2 Ngữ văn Ba
2 Nguyễn Hữu Đức Duy 12A4 Sinh học Nhất
3 Nguyễn Mạnh Đức 12A4 Sinh học Nhì
4 Đoàn Khánh Hà 12A4 Sinh học Nhì
5 Vương Bảo Long 12A4 Sinh học Nhì
6 Dương Quang Minh Nhật 12A4 Sinh học Ba
7 Nguyễn Công Thành 12A2 Tiếng Anh Ba
8 Nguyễn Anh Khoa 12A3 Tiếng Anh Ba
9 Nguyễn Bùi Lê Vinh 12A3 Tiếng Anh Ba
10 Huỳnh Khải Minh 12A4 Tiếng Anh Ba
11 Đặng Tuấn Đức 12D3 Tiếng Anh Nhì
12 Trần Minh Quân 12D4 Tiếng Anh Nhì
13 Văn Thụy Vũ 12D4 Tiếng Anh Ba
14 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 12N Tiếng Nhật Nhì
15 Nguyễn Hoàng Hồng Thiên Ân 12N Tiếng Nhật Nhì
16 Trần Hạnh Duyên 12N Tiếng Nhật Ba
17 Nguyễn Đắc Đăng Khoa 12N Tiếng Nhật Nhì
18 Lê Minh Nhật 12N Tiếng Nhật Ba
19 Lê Minh Tâm 12N Tiếng Nhật Nhì
20 Mai Ngọc Anh Thi 12N Tiếng Nhật Nhất
21 Kha Vũ Mạnh Tuyết 12N Tiếng Nhật Ba
22 Tạ Long Bình 12A2 Vật lý Ba
23 Thái Thị Mỹ Phụng 12A2 Vật lý Ba
24 Ngô Minh Quân 12A2 Vật lý Ba
25 Nguyễn Thành Hiệp 12A3 Vật lý Ba
         
  2 giải Nhất
  9 giải Nhì      
  14 giải Ba