Chủ nhật , ngày 4/6/2023 4:35:12
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
CLB Võ tự vệ

CLB sinh hoạt với mục đích rèn luyện đạo đức, sức khỏe, nhằm phát triển con người toàn diện, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, tập thể và xã hội.