Thứ tư , ngày 31/5/2023 4:47:53
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
GÓC ẢNH XƯA & NAY
Cập nhật : 8:43 4/11/2016         Lượt xem : 16486
Góc ảnh xưa và nay của trường

05_500 

09_500 

11_500 


 15_500 

18_500 

27_500 
 

06_500 

08_500 

12_500 

19_500 

23_500 

 26_500 

29_500

25_500

31_500

22_500

Sưu tầm

Các thông tin khác