Thứ năm , ngày 30/5/2024 7:51:38
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
TIN TỨC » Thông báo
Cập nhật : 9:44 18/4/2023         Lượt xem : 1724
Lịch kiểm tra HK2 Khối 10+11, năm học 2022 – 2023

 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 10+11 

NĂM HỌC 2022 – 2023  


NGÀY

BUỔI

GIỜ

PHÁT ĐỀ

THỜI GIAN

MÔN THI

THỜI LƯỢNG

KHỐI

Thứ Sáu

28/4/2023

SÁNG

7g05

7g10-7g55

Sinh

45 phút

10

 

 

Thứ Năm  04/5/2023

 

 

SÁNG

7g25

7g30 - 9g00

Văn

90 phút

10

9g40

9g45 - 10g30

Sử

45 phút

CHIỀU

13g25

13g30 - 15g00

Văn

90 phút

11

15g40

15g45 - 16g30

Hóa/Sử

45 phút

 

Thứ Bảy  06/5/2023

SÁNG

7g25

7g30 - 9g00

Toán

90 phút

10+11

9g40

9g45 - 10g30

NN

45 phút

 

 

Thứ Hai   08/5/2023

 

SÁNG

7g25

7g30 - 8g15

Lý/CD

45 phút

10

8g55

9g00 - 9g45

Hóa/Địa

45 phút

CHIỀU

13g25

13g30 - 14g15

Sinh/CD

45 phút

11

14g55

15g00 - 15g45

Lý/Địa

45 phút

*Lưu ý Học sinh:

- Mang theo bút chì, bút mực, thước, máy tính, gôm chì, compa.
- Mặc đồng phục học sinh của trường (không mặc đồng phục thể dục).
- Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra đúng giờ quy định:
Sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, học sinh đi trễ sẽ không được dự kiểm tra môn đó.