Chủ nhật , ngày 23/6/2024 14:41:23
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
TRA CỨU » Tuyển sinh 10
Cập nhật : 15:53 22/12/2022         Lượt xem : 1443
Kế hoạch Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bổ sung cho lớp chuyên, tích hợp năm học 2022 - 2023

Kế hoạch Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bổ sung cho lớp chuyên, tích hợp năm học 2022 - 2023


 Tải file : 5137khsgddtke-hoach-ky-th.pdf

 Tải file: mau-1-bo-sung-10-chuyen_2.pdf

 Tải file: mau-2-bo-sung-10-tich-hop.pdf