Thứ năm , ngày 30/5/2024 8:20:53
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
TIN TỨC » Thông báo
Cập nhật : 7:45 14/12/2022         Lượt xem : 1535
Lịch kiểm tra tập trung HKI NH: 2022 - 2023

 LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2022-2023  
 

NGÀY

BUỔI

GIỜ CÓ MẶT

THỜI GIAN
 LÀM BÀI

MÔN

THỜI LƯỢNG

KHỐI

Thứ Hai
19/12/2022

SÁNG

07g00

07g30 - 09g00

Văn

90 phút

10

09g45 - 10g30

Hoá/Địa

45 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 15g00

Văn

90 phút

11+12

15g45 - 16g30/16g35

Hoá/Địa

45/50 phút

Thứ Tư
21/12/2022

SÁNG

07g00

07g30 - 09g00

Toán

90 phút

10

09g45 - 10g30

45 phút

CHIỀU

13g00

13g30 -15g00

Toán

90 phút

11+12

15g45 - 16g30/16g35

Lý/Sử

45/50 phút

Thứ Sáu
23/12/2022

SÁNG

07g00

07g30 - 08g15

Sinh/CD

45 phút

10

09g00 - 09g45

NN

45 phút

10g15 - 11g00

Sử

45 phút

CHIỀU

13g00

13g30 - 14g15/14g20

Sinh/CD

45/50 phút

11+12

15g00 - 15g45/16g00

NN

45/60 phút


*Lưu ý Học sinh:
- Mang theo bút chì, bút mực, thước, máy tính, gôm chì, compa.
- Mặc đồng phục học sinh của trường (không mặc đồng phục thể dục).
- Học sinh có mặt tại phòng kiểm tra đúng giờ quy định:
Sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, học sinh đi trễ sẽ không được dự kiểm tra môn đó.

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022 
 
 
Hiệu trưởng