Thứ hai , ngày 11/12/2023 6:5:28
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
TRA CỨU » Cải cách hành chính
Cập nhật : 9:23 14/12/2022         Lượt xem : 507
Lịch tiếp công dân của BGH Trường THPT Lê Quý Đôn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
  

 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 

CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

NĂM HỌC 2022 - 2023 

Ngày

Ban Giám hiệu

Sáng thứ Ba

Ông Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa – Phó Hiệu trưởng

Chiều thứ Ba

Ông Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa – Phó Hiệu trưởng

Sáng thứ Tư

Ông Nguyễn Văn Gia Thụy – Phó Hiệu trưởng

Chiều thứ Tư

Bà Bùi Minh Tâm – Hiệu trưởng

Chiều thứ Năm

Bà Bùi Minh Tâm – Hiệu trưởng

Sáng thứ Sáu

Ông Nguyễn Văn Gia Thụy – Phó Hiệu trưởng

Thời gian tiếp công dân cụ thể như sau:

-         Buổi sáng: từ 7g30 đến 11g30

-         Buổi chiều: từ 13g30 đến 16g30

BAN GIÁM HIỆU