Thứ tư , ngày 31/5/2023 3:14:4
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Học tập trực tuyến » Ngoại ngữ
Cập nhật : 15:31 14/3/2022         Lượt xem : 751
Tài liệu học tập môn Nhật ngữ
KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12
BÀI 10A BÀI 10A BÀI 10A
BÀI 10B BÀI 10B BÀI 10B
10第10課‐パートB  11第10課-パートB 12第10課-パートB