Thứ bảy , ngày 25/3/2023 4:27:35
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tin Tức » Thông báo
Cập nhật : 17:45 7/1/2022         Lượt xem : 1539
Lịch kiểm tra HKI NH: 2021 - 2022

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021-2022 

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

MÔN THI

THỜI LƯỢNG

KHỐI

Thứ Ba 11/01/2022

SÁNG

07g30 - 08g20

Lý/Sử

50 phút

12

08g50 - 10g50

Văn

120 phút

Thứ Tư 12/01/2022

SÁNG

07g30 - 08g15

Lý/Sử

45 phút

11

08g45 - 10g15

Văn

90 phút

CHIỀU

13g30 - 14g15

Lý/Sử

45 phút

10

14g45 - 16g15

Văn

90 phút

Thứ Năm 13/01/2022

SÁNG

07g30 - 08g20

Hóa/Địa

50 phút

12

08g50 - 10g20

Toán

90 phút

Thứ Sáu 14/01/2022

SÁNG

07g30 - 08g15

Hóa/Địa

45 phút

11

08g45 - 10g15

Toán

90 phút

CHIỀU

13g30 - 14g15

Hóa/Địa

45 phút

10

14g45 - 16g15

Toán

90 phút

Thứ Hai 17/01/2022

SÁNG

07g30 - 08g20

Sinh/CD

50 phút

12

08g50 - 09g50

NN

60 phút

Thứ Ba 18/01/2022

SÁNG

07g30 - 08g15

Sinh/CD

45 phút

11

08g45 - 09g30

NN

45 phút

CHIỀU

13g30 - 14g15

Sinh/CD

45 phút

10

14g45-15g30

NN

45 phút