Chủ nhật , ngày 4/6/2023 4:16:11
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tra cứu » Hoạt động chuyên môn
Cập nhật : 8:37 15/3/2022         Lượt xem : 8811
Sổ đầu bài điện tử 3 Khối

STT

LỚP

ĐƯỜNG DẪN

1

12A1

Link

2

12A2

Link

3

12A3

Link

4

12A4

Link

5

12A5

Link

6

12A6

Link

7

12A7

Link

8

12B1

Link

9

12B2

Link

10

12D1

Link

11

12D2

Link

12

12D3

Link

13

12D4

Link

14

12D5

Link

 

STT

LỚP

ĐƯỜNG DẪN

1

11A1

Link

2

11A2

Link

3

11A3

Link

4

11A4

Link

5

11A5

Link

6

11A6

Link

7

11A7

Link

8

11A8

Link

9

11A9

Link

10

11B1

Link

11

11B2

Link

12

11D1

Link

13

11D2

Link

14

11D3

Link

15

11N

Link

 

STT

LỚP

ĐƯỜNG DẪN

1

10A1

Link

2

10A2

Link

3

10A3

Link

4

10A4

Link

5

10A5

Link

6

10AB1

Link

7

10AB2

Link

8

10AB3

Link

9

10D1

Link

10

10D2

Link

11

10D3

Link

12

10D4

Link

13

10D5

Link