Thứ ba , ngày 28/11/2023 16:43:33
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
TRA CỨU » Hoạt động chuyên môn
Cập nhật : 16:15 19/6/2020         Lượt xem : 1885
Danh sách học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 Cấp thành phố năm học 2019-2020

DANH SÁCH

HỌC SINH ĐẠT GIẢI  KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2019-2020 

STT

Lớp

Họ

Tên

Môn thi

Giải

1

12D1

Phạm Thị Thu

Nguyệt

Địa lý 12

NHẤT

2

12D3

Nguyễn Minh

Nguyệt

Địa lý 12

BA

3

12D5

Lưu Thanh

Thiên

Địa lý 12

BA

4

12D2

Nguyễn Đăng

Đình

Lịch sử 12

NHÌ

5

12D5

Phạm Đình

Long

Lịch sử 12

BA

6

12D5

Lê Vũ Uyên

Vy

Lịch sử 12

BA

7

12D1

Phạm Hồng

Anh

Ngữ văn 12

BA

8

12D1

Nguyễn Trần Vân

Khanh

Ngữ văn 12

BA

9

12D1

Huỳnh Ngọc Trúc

Quyên

Ngữ văn 12

BA

10

12D5

Ngô Hồng

Hân

Ngữ văn 12

NHÌ

11

12D5

Đại

Mẫn

Ngữ văn 12

BA

12

12A6

Nguyễn Diệp Trọng

Nhân

Sinh học 12

BA

13

12B1

Trần Nguyễn Bình

An

Sinh học 12

BA

14

12B1

Phạm Tấn

Hải

Sinh học 12

BA

15

12B1

Nguyễn Mạnh

Khang

Sinh học 12

BA

16

12B1

Cổ Tấn Minh

Nguyên

Sinh học 12

NHÌ

17

12A4

Lâm Ngọc

Duy

Tiếng Anh 12

NHÌ

18

12A5

Dương Anh

Thư

Tiếng Anh 12

BA

19

12D4

Đỗ Hà

Khanh

Tiếng Anh 12

NHÌ

20

12D4

Hoàng Nam

Thái

Tiếng Anh 12

NHÌ

21

12A1

Phan Duy

Anh

Tiếng Nhật 12

BA

22

12D5

Lê Hồ Nguyệt

Cát

Tiếng Nhật 12

NHÌ

23

12D5

Nguyễn Quốc

Hưng

Tiếng Nhật 12

BA

24

12D5

Hoàng Lê Minh

Ngọc

Tiếng Nhật 12

NHẤT

25

12A5

Trần Trọng

Trí

Tin học 12

BA

26

12A1

Hoàng Nguyên

Vật lý 12

BA

27

12A2

Nguyễn Vũ Thanh

Tùng

Vật lý 12

NHẤT