Thứ tư , ngày 31/5/2023 3:12:9
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Tra cứu » Hoạt động chuyên môn
Cập nhật : 10:42 3/4/2020         Lượt xem : 1756
Thời khóa biểu dạy học trực tuyến ( từ ngày 23/3/2020 - 18/4/2020)

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM                         

 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                                         

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Thời gian: 23/3/2020 – 18/4/2020

SÁNG

THỜI GIAN

T2

 

T3

T4

T5

T6

 

7:00-9:00

 

 

Toán 12

 

Văn 12

 

NN 12

 

Lý 11 – Sử 11

 

Hóa 11 – Địa 11

 

9:30-11:00

 

Lý 12 – Sử 12

 

 

Hóa 12 – Địa 12

 

Sinh 12 – GDCD 12

 

Lý 10 – Sử 10

 

Hóa 10 – Địa 10

 

CHIỀU

THỜI GIAN

T2

 

T3

T4

T5

T6

 

13:30-15:00

 

 

Toán 10

 

Văn 10

 

NN 10

 

 Sinh 11 – GDCD 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 15:30-17:00

 

 Toán 11

 

Văn 11

 

NN 11

 

 Sinh 10 – GDCD 10