Thứ tư , ngày 21/2/2024 18:58:50
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
TRA CỨU » Hoạt động chuyên môn
Cập nhật : 13:58 6/1/2020         Lượt xem : 4219
Kết quả kỳ thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CASIO 2020


STT

Lớp

Họ

Tên

Môn thi

Giải

1

12A1

Ngô Minh

Khôi

Toán

Nhất

2

12A2

Nguyễn Xuân

Thắng

Toán

Nhì

3

12A2

Vũ Hoàng

Phong

Toán

Ba

4

12A2

Nguyễn Vũ Thanh

Tùng

Nhì

5

12A1

Trần Phi

Long

Nhì

6

12A2

Lâm Phương

Anh

Ba

7

12A2

Trần Quốc

Lân

Ba

8

12A1

Hoàng Nguyên

Ba

9

12A2

Võ Minh

Huy

Hóa

Ba

10

12A1

Nguyễn Lê Hoàng

Huy

Hóa

Ba

11

12A1

Lê Tường Phương

Khanh

Hóa

Ba

12

12A2

Nguyễn Thế

Tiến

Hóa

Ba

13

12B1

Huỳnh Trọng

Nam

Sinh

Nhất

14

12A6

Nguyễn Diệp Trọng

Nhân

Sinh

Ba

15

12A5

Nguyễn Đình

Phú

Sinh

Ba

16

12B1

Nguyễn Mạnh

Khang

Sinh

Ba