Thứ tư , ngày 31/5/2023 4:16:8
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
VĂN BẢN » Văn bản Bộ giáo dục
Cập nhật : 9:13 31/12/2019         Lượt xem : 3006
Thông tư ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; 

 

Các thông tin khác
1 2