Thứ hai , ngày 11/12/2023 6:31:6
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
VĂN BẢN » Văn bản Bộ giáo dục
Cập nhật : 9:13 31/12/2019         Lượt xem : 3168
Thông tư ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; 

 

Các thông tin khác
1 2