Thứ năm , ngày 30/5/2024 6:31:19
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
CÔNG KHAI » Công khai CSVC
Cập nhật : 9:25 18/9/2018         Lượt xem : 5511
QUY CHẾ Quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường THPT Lê Quý Đôn

 QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường THPT Lê Quý Đôn

(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ- ……ngày    /../ 20.. của Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn)

Các thông tin khác
1 2 3 4