Thứ tư , ngày 31/5/2023 3:17:39
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Công khai » Công khai CSVC
Cập nhật : 9:25 18/9/2018         Lượt xem : 4972
QUY CHẾ Quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường THPT Lê Quý Đôn

 QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng tài sản công tại Trường THPT Lê Quý Đôn

(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ- ……ngày    /../ 20.. của Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn)

Các thông tin khác
1 2 3