Thứ tư , ngày 4/10/2023 14:15:39
Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028
Tra cứu » Khen thưởng
Cập nhật : 9:19 15/3/2018         Lượt xem : 4340
Danh sách học sinh đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố NH 2017 – 2018

 DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố
Năm học 2017 – 2018
 

 
STT
 
Họ và tên
 
Lớp
 
Giải
 
1
Ngô Hoàng Phương Uyên
11A1
Nhì
 
2
Hoàng Lê Kim
11A1
Nhì
 
3
Tô Hồng Nhân
11A1
Nhì
 
4
Phan Thanh Lâm
12N
Nhì
 
5
Lưu Nhật Vy
10A4
Khuyến khích
 
6
Nguyễn Võ Hoàng Phương
10A4
Khuyến khích
 
7
Võ Phúc Thiên Kim
11D1
Khuyến khích
 
8
Huỳnh Ngọc Trúc Quyên
10A4
Khuyến khích
 
9
Nguyễn Hoàng Long
12AB1
Khuyến khích