Thứ hai , ngày 11/12/2023 7:2:10
Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028
TRA CỨU » Hoạt động chuyên môn
Cập nhật : 10:55 1/6/2017         Lượt xem : 3216
Đáp án luyện tập thi thử THPT Quốc Gia lần 2 môn Địa

 

MĐ 

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

41

C

D

D

A

B

A

D

B

C

C

C

B

42

B

A

A

A

C

B

C

C

C

C

B

A

43

B

A

C

D

A

C

C

A

D

A

A

A

44

B

D

C

C

C

D

A

B

D

A

B

B

45

D

C

A

D

A

D

D

A

C

C

B

D

46

D

B

D

D

B

A

C

A

C

B

D

D

47

D

B

D

A

B

C

C

C

D

A

D

B

48

D

D

C

A

C

D

C

B

B

D

A

A

49

C

B

A

D

B

A

A

D

B

B

A

A

50

A

C

C

C

B

D

B

A

A

B

D

B

51

C

A

B

C

A

B

D

D

A

B

B

C

52

D

C

C

A

B

D

A

B

C

A

D

D

53

B

D

A

D

C

B

B

D

C