Thứ năm , ngày 30/5/2024 8:24:56
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X!
TRA CỨU » Hoạt động chuyên môn
Cập nhật : 9:39 1/6/2017         Lượt xem : 3061
Đáp án luyện tập thi thử THPT Quốc Gia lần 2 môn Lý

 

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

1

A

C

D

C

D

C

C

D

A

C

D

C

2

A

D

D

A

A

D

D

C

A

D

D

A

3

C

B

A

B

B

B

A

C

C

B

A

B

4

A

D

A

D

D

D

D

B

A

D

A

D

5

A

B

C

C

D

C

C

D

A

B

C

C

6

D

B

A

B

C

D

A

C

D

B

A

B

7

A

C

A

A

A

C

C

C

A

C

A

A

8

D

B

D

C

A

D

B

C

D

B

D

C

9

D

A

A

C

B

C

B

B

D

A

A

C

10

D

A

D

B

B

C

A

B

D

A

D

B

11

D

D

B

D

B

B

C

A

D

D

B

D

12

B

A

A

D

C

C

D

D

B

A

A

D

13

C

C

C

C

D

A

B

C

C

C

C

C

14

A

C

C

A

A

D

B

C

A

C

C

A

15

C