Thứ ba , ngày 23/7/2024 21:32:30
Chào mừng 95 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024)
Giới thiệu
Lịch sử truyền thống

Lịch sử Trường THPT Lê Quý Đôn – TP.Hồ Chí Minh

Trường được khởi công năm 1874 và hoàn tất năm 1877, giảng dạy từ tiểu học đến tú tài theo chương trình Pháp. Ngày đầu thành lập, trường có tên Collège Indigène (trung học bản xứ), không lâu sau được đổi tên thành Collège Chasseloup Laubat, theo tên Bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại (còn gọi là Bộ Thuộc địa) lúc bấy giờ là Francois Marquis de Chasseloup Laubat (1754-1833).

Trường Chasseloup Laubat

Việc mở rộng nhận học sinh người Việt (phải có quốc tịch Pháp) được thực hiện vào đầu thế kỷ 20. Trường chia thành hai khu riêng biệt: khu dành cho học sinh Pháp, gọi là Quartier Européen và khu học trò Việt gọi là khu bản xứ, nhưng hai nơi đều học chung chương trình Pháp và thi tú tài Pháp.

Năm 1954 Trường tiếp tục đổi tên một lần nữa thành Jean Jacques Rousseau (tên một nhà trí thức Pháp trong phong trào "Ánh Sáng" thế kỷ XVIII) nhằm tránh gợi nhớ thời thuộc địa, nhưng vẫn do người Pháp quản lý, chủ yếu dạy học sinh người Việt.

Tới năm 1970, trường được giao trả cho người Việt và đổi tên là Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn, học từ lớp 1 đến lớp 12.

Sau khi đất nước thống nhất, ngày 29 tháng 8 năm 1977, UBND Thành phố ký Quyết định thành lập trường PTTH Lê Quý Đôn.

Trường THPT Lê Quý Đôn hiện nay thuộc hệ thống công lập của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Từ điển thành phố Sài Gòn - Hồ Chí Minh do hai tác giả Thạch Phương và Lê Trung Hoa chủ biên cũng khẳng định: Năm 1874, thành lập Trường Collège Chasseloup Laubat. Như vậy có thể khẳng định, Lê Quý Đôn là trường trung học cổ nhất Sài Gòn hiện nay với hơn 140 năm tuổi và được chọn là một trong những di tích văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh.

 


 History of Le Quy Don High School

Le Quy Don High School boasts a history  dating back to 1874.

The school was founded during the French colonialism and was named Collège Indigène (Indigenous College), said Truong Kim Quan, director of the city’s center for preserving historic sites.

It first admitted French children only, but was later opened to Vietnamese with French nationality early in the 20th century.

At that time the school was renamed to Chasseloup-Labaut in tribute to the Minister of the Navy and the Colonies.

Collège Chasseloup Laubat

In 1954, the school’s name was changed again. It was named after writer and philosopher Jean-Jacques Rousseau. Even though it continued to be managed by the French, most of its students were Vietnamese.

It was handed over to Vietnamese staff in 1970, and was renamed as Le Quy Don, one of the most famous scholars in Vietnam’s history, teaching students from grade 1 to grade 12.

On 29th August 1977,  the school was officially named Le Quy Don High School under the management of HCMC Department of Education and Training.

The dictionary on Sai Gon – Ho Chi Minh compiled by Thach Phuong and Le Trung Hoa also confirmed: Le Quy Don high school is the oldest school in HCMC and is considered among the cultural heritage of the city.