Thứ tư , ngày 18/5/2022 6:8:9
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Hoạt động đoàn thanh niên
Liên hoan nhóm ca khúc "chú ve con"