Chủ nhật , ngày 4/6/2023 3:24:28
Trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn - TP. Hồ Chí Minh
Hoạt động đoàn thanh niên
Liên hoan nhóm ca khúc "chú ve con"